Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
087613 Percutane cholangiografie.
087617 Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.
087618 Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.
087625 Portografie of splenoportografie.
087648 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met CT.
087658 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen.
087678 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.
087698 Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage.
087711 Radiologisch onderzoek galblaas met oraal contrast inclusief voortgezet onderzoek met meer of ander oraal contrast.
087811 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto¿s.
087913 Herniografie, met behulp van intraperitoneaal ingebrachte contrastvloeistof.
088011 Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast.
088012 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen.
088090 MRI bekken.
088118 Antegrade pyleografie.
088120 Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier.
088125 Radiologisch onderzoek vena renalis.
088126 Percutane transluminale angioplastiek van de nierarterie, van één nier.
088135 Nefrostomie plus dilateren van het kanaal inclusief begeleiding door de radioloog van de steenverwijdering door de uroloog.
088138 Split-renine test.
088148 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT.
088158 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen.
088178 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie.
088198 Drainwissel na nefrostomie.
088311 Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.
088320 Radiologisch onderzoek arteria vesicales.
088425 Flebografie van spermatica.
088470 Echografie van het scrotum.
088511 Hystero-salpingografie.
088620 Radiologisch onderzoek arteria uterina.
088701 Bekkenmeting.
088770 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt.
088820 Radiologisch onderzoek arteria suprarenalis.
088825 Radiologisch onderzoek vena suprarenalis.
088920 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën.
088925 Radiologisch onderzoek vena cava inferior.
089002 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.
089018 Fistulografie van de bekkengordel, onderste extremiteit.
089020 Radiologisch onderzoek arteriën van het been.
089025 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie.
089027 Lymfografie benen, bekken, retroperitoneaal en ductus thoracicus inclusief lymfadenogram - zie opmerkingen bij 080027.
089042 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
089070 Echografie onderste extremiteit(en).
089090 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).
089125 Flebografie van het bekken.
089142 CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
089202 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.
089213 Arthrografie heupgewricht.
089302 Radiologisch onderzoek bovenbeen.
089402 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.
089413 Arthrografie kniegewricht.
089602 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.
089613 Arthrografie enkelgewricht.
089879 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden.
090613 Eerste consult (oude of nieuwe patiënt) door radiotherapeut.
090614 Follow-up consult door radiotherapeut.
090702 Conventionele simulatie.
090703 CT-simulatie.
090704 Eenvoudige planning.
090705 Standaard 3D planning (3D-IMRT planning zie 090706).
090706 3D planning met intensiteitsgemoduleerde velden (3D-IMRT) (standaard 3D planning zie 090705).
090707 Fusie van image-datasets tbv treatment planning.
090708 Functional imaging tbv treatment planning.
090709 MRI scan.
090710 Implanteren marker ten behoeve van positieverificatie.
090786 In vivo dosimetrie -stralingscorrectie.
090791 Een bestralingsfractie.
090792 Langdurige bestralingsfractie: totale lichaam of huid.
090793 Standaard image-based positioneringscorrectie.
090795 Intensieve image-based positioneringscorrectie.
090796 Stereotactische bestraling.
090797 Intensieve bestraling.
090798 Intra-operatieve radiotherapie (IORT).
090815 Brachytherapie - geen individuele dosisberekening.
090816 Brachytherapie - individuele dosisberekening.
090817 Brachytherapie - 3D beeldvorming, contouring, planning.
090818 Brachytherapie - stereotactische applicatie.
090819 Brachytherapie - permanente implantatie.
090820 H1 Oppervlakkige hyperthermie behandeling.
090821 H2 Diepe/regionale hyperthermie behandeling.
120001 Ventrikeldrainfunctie-onderzoek.
120003 Hersenperfusieonderzoek (statisch, hersendood).
120006 Liquorcirculatieonderzoek.
120010 Speekselklieronderzoek (al of niet met interventie).
120011 Schildklier dischargetest.
120012 Schildklier uptake-meting.
120013 Schildklierscintigrafie.
120014 Bijschildklieronderzoek.
120015 Traanwegonderzoek.
120030 Statisch skeletonderzoek.
120031 Meerfasen skeletonderzoek.
120032 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.
120033 Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.
120034 Skeletdensitometrie heupen.
120035 Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.
120036 Gewrichtsonderzoek.
120037 Skeletdensitometrie met lateral vertebral assessment (LVA).
120042 Ejectiefractie L.V. en/of R.V. met wandbewegingsanalyse.
120043 Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.
120044 Ejectiefractie L.V. en R.V. met wandbewegingsanalyse.