Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
120037 Skeletdensitometrie met lateral vertebral assessment (LVA).
120042 Ejectiefractie L.V. en/of R.V. met wandbewegingsanalyse.
120043 Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.
120044 Ejectiefractie L.V. en R.V. met wandbewegingsanalyse.
120045 Ejectiefractiemeting bij meerdere inspanningsniveau's.
120046 Cardiale shuntmeting.
120047 First-pass-hartonderzoek.
120048 Multislice CT-hart voor Ca2-meting inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
120060 Longperfusieonderzoek.
120061 Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.
120063 Mucociliair transport in de longen.
120064 Mucociliair transport in de neus.
120065 Slokdarmbewegingsonderzoek.
120069 Gastro-oesofageale refluxonderzoek (066).
120070 Maagontledigingsonderzoek (063).
120071 Maagontledigingsonderzoek met meerdere tracers.
120073 Maagslijmvliesonderzoek (064).
120074 Maagontledigingsonderzoek.
120075 Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus.
120076 Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus gedurende één dag (091).
120077 Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus gedurende meerdere dagen (091).
120080 Lever- en miltonderzoek.
120081 Miltonderzoek met gedenatureerde rode cellen (082).
120082 Galafvloed onderzoek (081).
120084 Ascitesonderzoek.
120089 Schildwachtklierprocedure.
120090 Lymfeklieronderzoek met afvloedmeting (092).
120091 Parasternaal lymfeklieronderzoek.
120092 Schildwachtklierprocedure met bijbehorende beeldvorming.
120093 Schildwachtklierprocedure met bijbehorende beeldvorming en ok.
120094 Mammascintigrafie.
120095 Beenmergonderzoek (093).
120100 Nieronderzoek statisch (DMSA).
120101 Renografie (102).
120102 Renografie met farmacologische interventie.
120103 Vesico-ureterale refluxonderzoek.
120104 Renografie gecombineerd met V-U reflux bepaling.
120106 Renografie met klaringsonderzoek.
120107 Onderzoek scrotale doorbloeding (105).
120109 Functioneel onderzoek van de nieren/urinewegen met isotopen.
120110 Onderzoek neuro-ectodermaal weefsel gedurende één dag.
120111 Onderzoek neuro-ectodermaal weefsel gedurende meerdere dagen.
120112 Bijnierschorsonderzoek.
120113 Bijniermergonderzoek (inclusief eventuele uptake-meting).
120114 Onderzoek neuro-ectodermaal weefsel met diverse tracers.
120130 Receptorenonderzoek gedurende één dag.
120131 Receptorenonderzoek gedurende twee dagen.
120133 Receptorenonderzoek.
120150 Flebografie bovenste of onderste extremiteiten.
120152 Tumorlokalisatie mbv peptiden e.d. (153).
120153 Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156).
120154 Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leuko´s.
120156 Orgaanperfusie (voor zover niet apart vermeld) (155).
120157 Tumorlokalisatie mbv radioactieve eiwitten of met radioactieve stoffen (o.a. Gallium, Thallium, 5-DMSA, Tetrofosmin).
120160 GFR (single shot-methode).
120161 ERPF (single shot-methode).
120162 GFR en ERPF (constante infusie-methode).
120170 Plasmavolumebepaling.
120171 Erytrocytenvolumebepaling.
120172 Extracellulairvolumebepaling.
120173 Eiwitverliesbepaling via de tractus digestivus.
120174 Erytrocytenoverlevingsduurbepaling.
120175 Thrombocytenoverlevingsduurbepaling.
120176 Schilling-test.
120178 Bepaling galzuurmetabolisme.
120179 C14-ureumademtest.
120203 SPECT van hersendoorbloeding.
120205 SPECT van receptoren in hersenen.
120207 SPECT van de hersenen.
120230 SPECT van skelet detail.
120240 SPECT van myocard rust.
120241 SPECT van myocard inspanning met stress-test.
120244 SPECT van myocard vitaliteit.
120245 SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).
120246 SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).
120255 SPECT van thorax.
120260 SPECT van longperfusie.
120261 SPECT van longventilatie met perfusie.
120280 SPECT van abdomen.
120300 SPECT van nierschors.
120310 SPECT receptorenonderzoek één dag.
120311 SPECT receptorenonderzoek meerdere dagen.
120313 SPECT receptorenonderzoek.
120400 Behandeling hyperthyreoidie met I-131.
120401 Behandeling groot struma met I-131.
120402 Behandeling schildkliertumoren met I-131 (401).
120403 Behandeling synovia met radioactief colloid per gewicht.
120405 Behandeling polycythaemia vera met P-32.
120406 Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sr-89.
120407 Behandeling pijnlijke botmetastasen met Re-186.
120408 Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sa-153.
120409 Behandeling van pijnlijke botmetastasen met radio-isotopen.
120410 Behandeling neuro-endocriene tumoren (MIBG-hoog).
120411 Behandeling levertumoren met I-131.
120412 Consult, niet gevolgd door een nucleair geneeskundige behandeling.
120413 Controle bij nucleair geneeskundige behandeling van ziekte, per keer.
120414 Verstrekking radium-223 chloride per injectie bij prostaattumoren.
120500 PET partieel (neurologisch, cardiologisch).
120501 PET WB (whole body), oncologie.
120551 CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.