Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
033095 Vervanging aortawortel, aorta ascendens en aortaboog.
033096 Vervanging aortawortel.
033097 Vervanging aortaklep, aortawortel en aorta ascendens.
033098 Vervanging aorta ascendens zonder circulatiestilstand.
033099 Vervanging aorta ascendens met circulatiestilstand.
033100 Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.
033101 Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.
033102 Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.
033103 Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.
033104 Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.
033105 Aortocoronaire bypass met 1 arteriële graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.
033106 Aortocoronaire bypass operatie met 2 arteriële grafts, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.
033107 Aortocoronaire bypass operatie met 3 of meer arteriële grafts, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.
033110 Resectie aneurysma van de linkerventrikel.
033111 Resectie aneurysma van de linker ventrikel in dezelfde zitting als een andere verrichting met extracorporale circulatie.
033112 Sluiten van een ventrikel-septum perforatie.
033113 Sluiten van een ventrikel-septum perforatie in dezelfde zitting als een andere verrichting met extracorporale circulatie.
033130 Operatie wegens een of meerdere tumoren van het atrium, onder andere myxomen.
033131 Operatie wegens een of meerdere tumoren van de ventrikel.
033150 Embolectomie uit de arteria pulmonalis, respectievelijk correctie perifere arteria pulmonalis.
033152 Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.
033154 Correcties aan de intrathoracale grote arteriën, o.a. aortaruptuur of aneurysma arteria anonyma, open procedure (zie 033155 voor endovasculair).
033155 Endovasculaire correcties aan de intrathoracale grote arteriën, o.a. aortaruptuur of aneurysma arteria anonyma (zie 033154 voor open procedure).
033170 Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.
033177 Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.
033178 Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties met extracorporale circulaties.
033219 Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.
033220 Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).
033229 Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.
033231 PTCA eentak ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire arterien.
033232 PTCA meertak of hoofdstam ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire arterien.
033233 PTCA ter opheffing/verwijdering chronische occlusie coronaire arterien.
033234 PTCA met passage coronaire arterien graft.
033235 PTCA ter sluiting coronaire fistel.
033236 Intracoronair fysiologisch onderzoek.
033237 Stamceltherapie d.m.v. lokale infusie in het myocard.
033238 Acute PTCA ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire.
033240 Alcoholablatie HOCM.
033241 Catheterdilatatie van hartklep.
033242 Cathetersluiting CQ dilatatie van congenitaal of verworven hartvitium.
033247 Percutane hartklep implantatie.
033248 Transkatheter hartklepimplantatie, open procedure.
033250 Percutane hartklepplastiek, exclusief catheterdilatatie van hartklep (zie 033241).
033254 Conventionele transveneuze explantatie van endocardiale elektroden van AICD of pacemaker d.m.v. simpele tractie technieken (voor complexe transv. leadextractie AICD of PM zie resp. 033258 of 033257).
033256 Intracoronaire Optische Coherentie Tomografie (Intracoronaire OCT, voor FFR zie 039476, voor IVUS zie 039477).
033257 Complexe transveneuze verwijdering van endocardiale elektroden van een pacemaker met gebruik van specifieke extractietools.
033258 Complexe transveneuze verwijdering van endocardiale elektroden van een subcutane automatische defibrillator (AICD) met gebruik van specifieke extractietools.
033259 Inbrengen implanteerbare intracardiale pacemaker.
033260 Atrial pacing.
033261 Hisbundel electrocardiografie.
033262 Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie.
033263 Atrial pacing + therapeutische uitwendige pacemaker.
033264 Hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker.
033265 Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker.
033266 Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.
033267 Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.
033272 Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.
033279 Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en één sinus coronarius elektrode, en het aansluiten en het afregelen van een biventriculaire pacemaker.
033280 Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutane automatische defibrillator, inclusief het aansluitend testen van de defibrillatiedrempel onder algehele anesthesie.
033282 Het inbrengen van een of twee endocardiale elektroden plus sinuscoronarius elektrode en aansluiten subcut.automatische defibrillator, incl. aansluitend testen van defibrillator onder alg.anesthesie.
033283 Vervanging van een pacemaker.
033284 Verwijdering van een pacemaker.
033285 Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.
033286 Het bevestigen van een stimulatie-elektrode op het epicard na het openen van het hartzakje en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.
033287 Inbrengen endocard.elektrode en bevestigen tweede elektrode op het epicard, of bevestigen beide elektroden op epicard na openen hartzakje en aansluiten subc.pacemaker.
033288 Resuscitatie, zonder intubatie, al of niet met defibrillatie (excl. met intubatie zie 033289).
033289 Resuscitatie, met intubatie, al of niet met defibrillatie (zie 033288 voor zonder intubatie).
033290 Behandeling met de cardioverter.
033291 Vervangen van subcutane automatische defibrillator (AICD) excl. elektroden, incl. aansluiten elektroden en afregelen van defibrillator.
033292 Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.
033293 Implantatie Left Ventricular Assist Device (LVAD).
033294 Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD).
033295 Implanteren en aansluiten device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart.
033296 Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - lange termijn ondersteuning hart.
033297 Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - lange termijn ondersteuning hart.
033298 Implantatie van subcutane automatische defibrillator (AICD) excl. elektroden, incl. aansluiten elektroden en afregelen van defibrillator.
033299 Endocardresectie of destructie aandoening endocard m.b.v. laser of cryocoagulatie.
033301 Embolectomie van intrathoracale bloedvaten, open procedure (zie 033302 voor endovasculair).
033302 Embolectomie van intrathoracale bloedvaten, endovasculair (zie 033301 voor open procedure).
033341 Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor endovasculair).
033342 Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, endovasculair (zie 033341 voor open procedure).
033350 Percutane transluminale angioplastiek niet-coronaire centrale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).
033351 Percutane transluminale angioplastiek niet-coronaire centrale arteriën exclusief de nierarterie (zie 033360).
033360 Percutane transluminale angioplastiek van de nierarterie.
033400 Embolectomie van bloedvaten van hoofd, hals en hersenbasis.
033420 Therapeutische punctie arterioveneuze malformatie (zie 033427 voor open procedure, zie 033428 voor endoscopisch).
033421 Craniotomie voor high-flow bypass.
033422 Craniotomie voor aanleggen distale bypass (oa STA-MCA) en/of desobstructie intracranieel vat.
033423 Operatieve behandeling intracranieel aneurysma achterste deel cirkel van Willis.
033424 Operatieve behandeling intracranieel aneurysma voorste deel cirkel van Willis, frontotemporale benadering.
033425 Craniotomie voor verwijderen arterioveneuze malformatie, diep gelegen of SM-graad 3 of hoger.
033426 Craniotomie voor verwijderen arterioveneuze malformatie, oppervlakkig cerebraal of cerebellair, SM-graad 1 of 2.
033427 Herstel arterioveneuze malformatie, open procedure (zie 033428 voor endoscopisch, zie 033420 voor therapeutische punctie, zie 033425 en 033426 voor intracraniële vaten).
033428 Endoscopisch herstel arterioveneuze malformatie (zie 033427 voor open procedure, zie 033420 voor therapeutische punctie, zie 033448 voor intracraniële vaten).
033429 Operatieve behandeling extracraniële aneurysmata.
033432 Occlusie van een ongeruptureerd intracranieel aneurysma met behulp van coils.
033433 Occlusie van een geruptureerd intracranieel aneurysma met behulp van coils.
033434 Occlusie van een intracraniële vaatmalformatie met behulp van coils of lijm.
033435 Craniovasculaire neurointerventie met behulp van ballonocclusie.
033436 Preventieve craniovasculaire neurointerventie met behulp van coil of lijm ivm de behandeling van een meningeoom.