DBC-zorgproduct 019999019

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie

Jaar Gemiddelde verkoopprijs
2012 € 310,00
2013 € 320,00
2014 € 345,00
2015 € 305,00
2016 € 300,00
2017 € 295,00

Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:

2012

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 499 - Overige infecties 1.837
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 431 - Bacteriaemie/sepsis 1.222
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 469 - Overige virusziekten nno 1.059
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 944 - Hepatitis B/C 810
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 492 - Lyme ziekte 776
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 489 - Overige parasitaire infecties nno 368
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 423 - SOA, exclusief HIV 149
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) 135
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 403 - Mycobacteriële infecties 115
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 481 - Malaria 60
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 424 - TBC 59
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 13
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 10
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8913 - Preoperatief onderzoek / screening 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Adipositas 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7402 - Atopisch syndroom (longen en huid en KNO) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3516 - Perifere zenuwaandoeningen (ook obstetrisch) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4101 - Dysfunctional voiding 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3503 - Epilepsie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3523 - Syncope / collaps / niet-epileptische aanvallen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3506 - Hoofdpijn (niet-migraineus) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3203 - Atopisch syndroom (longen en huid en KNO) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3304 - Coeliakie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7105 - Grote lichaamslengte 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3517 - Retardatie (mentaal) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7601 - ADHD 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7699 - Overige psychosociale problemen (oa. pedagogisch) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7199 - Overige endocrinologie (hypofyse, gonaden, bijnier, bijschildklier) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5003 - JCA / JIA 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7405 - Urticaria / exantheem (niet-infectieus) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3401 - Cardiaal geruis, onschuldig / functioneel 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7899 - Overige infectieziekten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6001 - Anemie, ijzergebrek 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9902 - Basiszorg pasgeborene/kind 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7603 - Chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7607 - Hyperventilatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7406 - Vasculaire afwijkingen (oa. hemangioom, naevus flammeus) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7808 - Stomatitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7608 - Bedreigde ontwikkeling kind 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3501 - Cerebraal infarct 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4112 - Urineweginfectie(s), geen anatomische afwijking 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - ALTE 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4003 - Hypertensie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6004 - Hemofilie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7201 - Craniosynostose 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7502 - Inborn errors of metabolism met retardatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6002 - Anemie, multiple transfusies (bv. sferocytose) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3201 - Aspiratie corpus alienum 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3507 - Hydrocefalus 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6204 - Recidiverende (BLW)infecties (onschuldig, peuterleeftijd) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4111 - Synechiae vulvae 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7106 - Gynecomastie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3311 - Geprotraheerde diarree 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7612 - Slaapstoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7610 - Leerstoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7202 - Dysmorfie, eenvoudig (bv. bijoortje, sacrale dimple, polydactylie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4104 - Hernia inguinalis / hydrocèle testis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3513 - Migraine 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7113 - Diabetes mellitus met chronische pomptherapie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7112 - Vroegtijdige puberteitsontwikkeling 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7114 - Diabetes mellitus overig 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7501 - Inborn error of metabolism zonder retardatie (bv. vetzuuroxydatiestoornis, familiaire hypercholesterolemie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3105 - Laryngitis subglottica 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7602 - Breath holding spells 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5108 - Standsafwijkingen (oa. genua vara, scoliose, klompvoet) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3514 - Neurocutane syndromen (oa. NF) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5004 - Kawasaki 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7403 - Huidinfecties (oa. impetigo, erysipelas, cellulitis, luierdematitis) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4107 - Maldescensus testis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3101 - Allergische rhinitis / hooikoorts 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3103 - Atopisch syndroom (longen en huid en KNO) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6103 - Goedaardige tumoren / zwellingen (bv. fibroom, lipoom) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6003 - Anemie, overig 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6008 - Von Willebrand 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5103 - Heupscreening (bv.na stuitligging / familie anamnese) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3102 - Adenoïdhypertrofie / otitis media met effusie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4002 - Hematurie 1
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie 778
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën 81

2013

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling 20
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling 2
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 499 - Overige infecties 1.551
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 431 - Bacteriaemie/sepsis 1.249
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 469 - Overige virusziekten nno 1.037
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 492 - Lyme ziekte 851
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 944 - Hepatitis B/C 715
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 489 - Overige parasitaire infecties nno 314
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) 132
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 423 - SOA, exclusief HIV 117
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 403 - Mycobacteriële infecties 93
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 424 - TBC 68
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 481 - Malaria 58
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie 744
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën 99

2014

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling 17
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling 5
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 499 - Overige infecties 1.539
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 431 - Bacteriaemie/sepsis 1.232
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 469 - Overige virusziekten nno 1.151
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 492 - Lyme ziekte 1.054
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 944 - Hepatitis B/C 641
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 489 - Overige parasitaire infecties nno 200
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) 142
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 423 - SOA, exclusief HIV 97
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 481 - Malaria 85
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 424 - TBC 76
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 403 - Mycobacteriële infecties 70
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie 716
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën 81

2015

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling 18
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling 12
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 499 - Overige infecties 1.307
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 431 - Bacteriaemie/sepsis 1.165
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 469 - Overige virusziekten nno 1.082
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 492 - Lyme ziekte 1.021
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 944 - Hepatitis B/C 871
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 489 - Overige parasitaire infecties nno 148
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) 146
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 423 - SOA, exclusief HIV 139
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 424 - TBC 100
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 481 - Malaria 77
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 403 - Mycobacteriële infecties 55
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie 1.222
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën 131

2016

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie 20
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling 15
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 1401 - Infectie hoofd: conservatieve behandeling 8
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 944 - Hepatitis B/C 926
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 469 - Overige virusziekten nno 921
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 499 - Overige infecties 893
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 431 - Bacteriaemie/sepsis 874
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 492 - Lyme ziekte 435
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 423 - SOA, exclusief HIV 128
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) 120
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 424 - TBC 96
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 489 - Overige parasitaire infecties nno 76
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 403 - Mycobacteriële infecties 58
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 481 - Malaria 49
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 18
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3104 - Bovenste luchtweginfectie (rhinitis, otitis, tonsillitis) 18
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3299 - Overige onderste luchtwegproblematiek 15
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8916 - Prenatale consultatie kinderarts (m.u.v. cardiale screening 3412) 12
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 9
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8905 - Follow-up neonatale problematiek (niet NICU) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3308 - Gastro-enteritis (acute, bacterieel / viraal) 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8908 - Ingestie / intoxicatie 8
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5003 - JCA / JIA 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3208 - Onderste luchtweginfectie 6
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3314 - Inflammatoire darmziekte (colitis ulcerosa / Morbus Crohn) 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8911 - Malaise / moeheid eci (bv. postviraal, niet CVS) 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3502 - Koortsconvulsie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7112 - Vroegtijdige puberteitsontwikkeling 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3327 - Voedselallergie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5099 - Overige autoimmuun-/reumatologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3412 - Prenatale cardiale screening 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3310 - Gastro-oesofageale reflux 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3523 - Syncope / collaps / niet-epileptische aanvallen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7606 - Excessief huilen (`huilbaby¿) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7608 - Bedreigde ontwikkeling kind 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 4112 - Urineweginfectie(s), geen anatomische afwijking 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3404 - Cor vitium, niet-cyanotisch, hemodynamisch onbelangrijk 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7499 - Overige huidziekten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3599 - Overige neurologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3206 - Kinkhoest 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5199 - Overige orthopedische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6204 - Recidiverende (BLW)infecties (onschuldig, peuterleeftijd) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 9999 - Niet classificeerbare diversen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3506 - Hoofdpijn (niet-migraineus) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Adipositas 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3303 - Buikpijn, chronische recidiverende (recurrent abdominal pain) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3524 - Trauma capitis (commotio, contusio) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7401 - Eczeem 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3106 - Laryngo(tracheo)malacie 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7105 - Grote lichaamslengte 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7299 - Syndromen, overige dysmorfe 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3515 - Neuromusculaire aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3321 - Parasitaire darminfectie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6099 - Overige hematologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7810 - Virale infectie / viremie NNO 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5002 - Henoch-Schönlein 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3399 - Overige gastro-enterologische aandoeningen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7605 - Encopresis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7611 - Psychiatrische stoornissen ( oa. autisme, depressie) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8910 - Koorts eci (fever of unknown origin) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3107 - Mastoïditis / ethmoïditis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 5110 - Torticollis / afwijkende schedelvorm (plagiocefalie) / voorkeurshouding 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7204 - Syndroom van Down 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8906 - Follow-up NICU-populatie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7302 - Ooginfecties (oa. ook cellulitis orbitae) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8904 - Failure-to-thrive eci 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 6119 - Maligniteit weke delen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 8902 - ALTE 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3311 - Geprotraheerde diarree 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3517 - Retardatie (mentaal) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7601 - ADHD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7805 - Lymfadenitis / lymfadenopathie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3320 - Obstipatie (habitueel) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7604 - Eetstoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3301 - Anatomische afwijking (waarvoor chirurgie, oa. malrotatie, Hirschsprung) 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7113 - Diabetes mellitus met chronische pomptherapie 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3201 - Aspiratie corpus alienum 1
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie 1.412
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1511 - Tuberculose 1.128
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën 132
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1512 - Extrapulmonale Tuberculose 86
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1514 - Multiresistente Tuberculose 20
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1513 - Tuberculose en HIV 1

2017

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 2405 - Infecties wervelkolom operatieve behandeling 4
0308 - Medisch specialisten, neurochirurgie 2401 - Infectie wervelkolom conservatieve behandeling, incl. punctie 2
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 469 - Overige virusziekten nno 105
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 944 - Hepatitis B/C 86
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 431 - Bacteriaemie/sepsis 73
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 499 - Overige infecties 61
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 492 - Lyme ziekte 10
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 489 - Overige parasitaire infecties nno 9
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 403 - Mycobacteriële infecties 6
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 423 - SOA, exclusief HIV 5
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 424 - TBC 4
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 463 - Virale hepatitis (niet hepatitis B/C: zie code 944) 4
0313 - Medisch specialisten, inwendige geneeskunde 481 - Malaria 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7110 - Kleine lichaamslengte / afbuigende lengtegroeicurve 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7101 - Adipositas 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 7601 - ADHD 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3328 - Voedingsproblemen / -fouten 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3210 - RSV-bronchiolitis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3199 - Overige bovenste luchtwegproblematiek 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3202 - Astma / BHR (behalve allergisch, zie 3109) 1
0318 - Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) 705 - Hepatitis B of C met antivirale therapie 91
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1511 - Tuberculose 95
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1521 - Infecties met Non Tuberculeuze Mycobacteriën 9
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1514 - Multiresistente Tuberculose 8
0322 - Medisch specialisten, longziekten 1512 - Extrapulmonale Tuberculose 7
Terug