DBC-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle DBC-zorgproducten die in DIS voorkomen. Een DBC-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over DBC-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per DBC-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
020109053 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
020109054 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
020109055 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109056 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109057 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109058 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109059 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
020109060 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
020109061 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij prostaatkanker
020109062 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker
020109063 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij prostaatkanker
020109064 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker
020109065 Kijkoperatie bij prostaatkanker
020109066 Kijkoperatie tijdens ziekenhuisopname bij prostaatkanker
020109068 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
020109071 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
020109072 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
020109073 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109074 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109075 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling in de polikliniek bij prostaatkanker
020109076 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij prostaatkanker
020109077 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109079 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109080 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij prostaatkanker
020109081 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij prostaatkanker
020109082 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij prostaatkanker
020109084 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109086 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij prostaatkanker
020109087 1 polikliniekbezoek bij prostaatkanker
020109088 1 of 2 polikliniekbezoeken bij prostaatkanker
020109090 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker
020109091 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij prostaatkanker
020109096 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109097 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109101 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker
020109102 Behandeling, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling, met hormonen bij uitzaaiingen bij prostaatkanker
020109103 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij prostaatkanker
020109104 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens polikliniekbezoek(en) of dagbehandeling bij prostaatkanker
020109105 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109106 Behandeling, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling, met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020109108 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens polikliniekbezoek(en) of dagbehandeling bij kanker aan de mannelijke geslachtsorganen
020110002 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110003 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij blaaskanker
020110004 Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110005 Uitgebreide operatie met verwijderen van lymfeklieren bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110006 Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110007 Uitgebreide operatie met verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker
020110009 Operatieve behandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110010 Onderzoek(en) tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110012 Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110013 Kijkoperatie tijdens ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110014 Kijkoperatie in de buikholte en/of het wegbranden van weefsel bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110015 Kijkoperatie in de buikholte en/of het wegbranden van weefsel tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110016 Kijkoperatie in de buikholte en/of het wegbranden van weefsel met operatief verwijderen van lymfeklieren bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110017 Kijkoperatie in de buikholte en/of het wegbranden van weefsel met operatief verwijderen van lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110018 Onderzoek(en) tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110021 Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110022 Kijkoperatie in de buikholte bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110023 Kijkoperatie in de buikholte tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110024 Kijkoperatie in de buikholte met operatief verwijderen van lymfeklieren bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110025 Kijkoperatie in de buikholte met operatief verwijderen van lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110026 Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110027 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110028 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110029 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110030 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110031 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110032 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110033 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110034 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110035 Onderzoek of behandeling in de polikliniek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110036 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110037 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110038 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110040 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110041 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110042 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110043 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110045 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)
020110047 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas
020110048 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110049 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110050 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110051 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110052 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110054 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110055 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij blaaskanker
020110056 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
020110057 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
020110058 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110059 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110060 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110061 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110062 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
020110063 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
020110064 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110065 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110066 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker