DBC-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle DBC-zorgproducten die in DIS voorkomen. Een DBC-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over DBC-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per DBC-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
020110067 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110069 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
020110072 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
020110073 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
020110074 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110075 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij nier(en) of urineweg(en)
020110076 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110077 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij blaaskanker
020110078 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110079 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110080 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110081 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij blaaskanker
020110083 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij blaaskanker
020110085 Ondersteunende/ palliatieve zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110087 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij blaaskanker
020110089 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110090 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij blaaskanker
020110095 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110096 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110100 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker
020110101 Behandeling, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling, met hormonen bij uitzaaiingen bij blaaskanker
020110103 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens polikliniekbezoek(en) of dagbehandeling bij blaaskanker
020110104 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110105 Behandeling, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling, met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110106 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname, met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110107 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens polikliniekbezoek(en) of dagbehandeling bij kanker aan de nier(en) of urineweg(en)
020110108 Kijkoperatie in de buikholte met operatief verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker
020112004 Operatie aan de schildklier bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112005 Operatie aan de schildklier tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112008 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112009 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112010 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, polibezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112012 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112014 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112015 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112016 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom
020112019 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112020 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112021 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112022 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112023 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
020112024 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
020112025 Begeleiding behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112026 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112027 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112028 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112030 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
020112032 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112033 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112034 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of onderzoeken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112035 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112036 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112038 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112039 Jodiumtherapie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112040 Jodiumtherapie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112042 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112043 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112047 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112049 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112050 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling
020112051 Operatie bij een neuroblastoom
020117002 Operatieve ingreep bij een kwaadaardig gezwel
020117003 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117004 Behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117006 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117007 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117008 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117009 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117010 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij een kwaadaardig gezwel
020117012 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117013 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117014 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117015 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117016 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel
020117019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een kwaadaardig gezwel
020117020 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117021 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117022 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117023 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel
020117024 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
020117025 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
020117026 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117027 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117028 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117029 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117031 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
020117032 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
020117033 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117034 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117035 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel
020117036 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117037 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117039 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een kwaadaardig gezwel
020117041 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel