DBC-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle DBC-zorgproducten die in DIS voorkomen. Een DBC-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over DBC-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per DBC-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
991516053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516054 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp, plaatsen sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516055 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp met sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516056 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991630002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630003 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630005 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630006 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630007 1 of 2 polikliniekbezoeken bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630012 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630013 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630014 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630015 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630016 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630021 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630022 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630023 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630024 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630025 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630026 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630030 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630034 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630035 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630036 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630038 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630039 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630040 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630041 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630042 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630044 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630045 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630046 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630047 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630048 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630049 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630050 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630051 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling/spasticiteit/stoornis houding of beweging (bij kind)
991630052 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)
991630055 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630056 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630057 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630058 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630059 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630060 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630061 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630062 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630063 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630064 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991630065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)
991900003 Gehooronderzoek bij duizeligheid
991900004 Spraakonderzoek 4 domeinen bij een stoornis in spraak/ taal
991900005 Gehooronderzoek 4 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900006 Spraakonderzoek 3 domeinen bij een stoornis in spraak/ taal
991900007 Gehooronderzoek 3 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900008 Spraakonderzoek 2 domeinen bij een stoornis in spraak/ taal
991900009 Gehooronderzoek 2 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900011 Spraakonderzoek 1 domein bij een stoornis in spraak/ taal
991900013 Gehooronderzoek 1 domein bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900014 Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900015 Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900016 Uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 3 bij een stoornis in spraak/ taal
991900017 Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 3 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
991900018 Onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 1 uur bij een stoornis in spraak/ taal
991900019 Onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 1 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis
998418005 Meer dan 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418008 Meer dan 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
998418009 92 tot maximaal 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418014 92 tot maximaal 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
998418015 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418016 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
998418017 29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 39 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418018 29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 27 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418020 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 20 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418022 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met maximaal 39 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418024 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 14 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418026 Opname in een instelling van 29 tot maximaal 56 dagen met maximaal 27 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418027 Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 7 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418029 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met maximaal 20 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418030 Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 5 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
998418032 Opname in een instelling van 15 tot maximaal 28 dagen met maximaal 14 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418034 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met maximaal 7 behandeluren bij een beroerte (CVA)
998418036 Opname in een instelling met maximaal 14 dagen met maximaal 5 behandeluren bij een heupoperatie/ knieoperatie/ amputatie/ letsel/ overige aandoeningen
998418037 Meer dan 133 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418038 92 tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 110 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418039 92 tot maximaal 133 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 110 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418041 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 107 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418042 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 75 uren tot maximaal 107 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
998418043 Opname in een instelling van 57 tot maximaal 91 dagen met maximaal 75 behandeluren bij een beroerte (CVA)