DBC-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle DBC-zorgproducten die in DIS voorkomen. Een DBC-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over DBC-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per DBC-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
020117042 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117046 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117047 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117048 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel
020117049 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
028899016 Operatie aan de speekselklier(en) bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel van de speekselklier
028899019 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899022 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899024 Zeer uitgebreide operatie aan het darmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899025 Uitgebreide operatie aan het darmkanaal tijdens een ziekenhuisopname bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899026 Uitgebreide operatie aan het darmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899027 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, ziekenhuisopname meer dan 2 verpleegdagen bij een goed- of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899028 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899030 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899031 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899032 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899033 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899035 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899037 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel in de lever
028899038 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel in de lever
028899039 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel in de lever
028899040 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig gezwel in de lever
028899041 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig gezwel in de lever
028899042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel in de lever
028899043 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel in de lever
028899046 Kijkoperatie van de dikke darm bij de screening op kanker van dikke darm of endeldarm
028899048 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op kanker van dikke darm of endeldarm
028999003 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999004 Operatieve ingreep bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999005 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999007 Verstrekking van chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij heelkunde bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999013 Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999014 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999015 Aderlating bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999016 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999017 Toedienen medicijnen die het afweersysteem versterken via infuus/injectie tijdens polikliniekbezoek/dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999018 Toedienen via infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999019 Begeleiding bij behandeling met chemotherapie/medicijnen die de afweer versterken tijdens polibezoek/dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999020 Begeleiding bij behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999021 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999022 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999023 Ziekenhuisopname met meer dan 56 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999024 Ziekenhuisopname van 28 tot maximaal 56 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999025 1 of 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999026 1 of 2 onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999027 Meer dan 2 onderzoeken of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999028 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999029 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999030 Toediening van chemotherapie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999031 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999032 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999033 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999034 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999035 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren tijdens een polibezoek/dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999036 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999037 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999038 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999042 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999043 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999052 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999053 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken tijdens polikliniekbezoek/dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999057 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999058 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999059 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999060 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999061 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999062 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen/meer dan 2 polibezoeken/meer dan 2 onderzoeken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999063 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999065 Behandeling met hormonen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999066 Behandeling met hormonen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999067 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999068 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
029099003 Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklieren uit de hals bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099004 Wegnemen van uitzaaiingen in de longen gecombineerd met lokaal toedienen van chemotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099005 Begeleiding bij radiotherapie of voorgaand aan een operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas
029099006 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099007 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099010 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099013 Operatieve ingreep bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099014 Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099015 Operatieve ingreep aan de luchtpijp of de borstwand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099016 Operatieve ingreep aan de luchtpijp of de borstwand tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099018 Begeleiding bij behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polibezoek of dagbehandeling bij kanker van het ademhalingsstelsel of organen in de borstkas
029099019 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099020 Begeleiding bij chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken met begeleiding bij radiotherapie op de polikliniek en/of dagbehandeling bij kanker ademhalingsstelsel of organen in borstkas
029099021 Begeleiding bij chemoth. en/of medicijnen die de afweer versterken, ziekenhuisopname met begeleiding bij radiotherapie of operatie bij kanker ademhalingstelsel of organen in de borstkas
029099022 Toediening chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een polibezoek of dagbehandeling bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099023 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099024 Toediening chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken met begeleiding radiotherapie op de polikliniek en/of dagbehandeling bij kanker ademhalingsstelsel of organen in de borstkas
029099025 Toediening chemoth. en/of medicijnen die de afweer versterken, ziekenhuisopname met begeleiding radiotherapie of operatie bij kanker ademhalingstelsel of organen in de borstkas
029099026 Operatieve ingreep aan het strottenhoofd tijdens een ziekenhuisopname van maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas