DBC-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle DBC-zorgproducten die in DIS voorkomen. Een DBC-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over DBC-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per DBC-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
029199114 Operatie aan de slokdarm/maag met maximaal 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199115 Operatie in de borstholte/buikholte bij slokdarm of maagmondkanker
029199116 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199117 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199119 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199120 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199121 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199122 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199124 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199125 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199126 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199127 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199129 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker
029199130 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199131 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199132 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199134 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199135 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199136 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199137 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199139 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
029199140 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
029199141 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
029199142 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
029199143 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199144 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199145 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199146 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199147 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij slokdarm of maagmondkanker
029199148 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slokdarm of maagmondkanker
029199151 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199152 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199153 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker
029199154 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker
029199155 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slokdarm of maagmondkanker
029199156 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij slokdarm of maagmondkanker
029199157 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slokdarm of maagmondkanker
029199161 Operatie aan de maag en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker
029199162 Operatie aan de maag met meer dan 28 verpleegdagen bij maagkanker
029199163 Operatie aan de maag met maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker
029199164 Operatie in de borstholte/buikholte bij maagkanker
029199165 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij maagkanker
029199166 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij maagkanker
029199168 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199169 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199170 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199171 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199173 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199174 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199175 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199176 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199178 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij maagkanker
029199179 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199180 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199181 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199183 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199184 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199185 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199186 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199188 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
029199189 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
029199190 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
029199191 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
029199192 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij maagkanker
029199193 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij maagkanker
029199194 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij maagkanker
029199195 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199196 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij maagkanker
029199197 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij maagkanker
029199200 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij maagkanker
029199201 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker
029199202 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij maagkanker
029199203 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker
029199204 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij maagkanker
029199205 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij maagkanker
029199206 1 of 2 polikliniekbezoeken bij maagkanker
029199208 Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij kanker buikorganen
029199209 Operatie aan de bijnier(en) bij kanker buikorganen
029199210 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199211 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199212 Operatie, zeer zwaar, aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199213 Operatie, zeer zwaar, aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199214 Operatie aan de galblaas/alvleesklier/lever met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199215 Operatie aan de galblaas/alvleesklier/lever met maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199216 Operatie aan de slokdarm/maag met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199217 Operatie aan de slokdarm/maag met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199218 Operatie aan de slokdarm/maag met behulp van kijkbuis-apparatuur met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199219 Operatie aan de slokdarm/maag met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199220 Operatie aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199221 Operatie aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199222 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij kanker buikorganen
029199223 Operatie aan het maagdarmkanaal bij kanker buikorganen
029199224 Operatie in de buikholte bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199225 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199226 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199228 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199229 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker buikorganen
029199230 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199231 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker buikorganen
029199233 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen