Zorgactiviteit 033582

Zorgprofielklasse (type): OPERATIEVE VERRICHTINGEN
Mechano-chemische endoveneuze ablatiebehandeling (Clarivein), voor overige endoveneuze behandeling stamvene onderste extremiteit zie 033621.

Geregistreerd bij de volgende zorgproducten

2013

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799031 - 1 of 2 polikliniekbezoeken bij spataderen 2 2
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799029 - Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij spataderen 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 110401023 - Dubbelzijdige open operatie bij een liesbreuk 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799006 - Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 972804010 - Kijkoperatie en behandeling in de buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 1 1

2014

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799006 - Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen 4 5
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 119599010 - Operatief verwijderen van de blinde darm bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies 2 2
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 110901012 - Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 2 2
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799007 - Meerdere uitgebreide operaties bij spataderen bij spataderen 2 5
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 129999049 - Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 119599011 - Uitgebreide operatie bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 131999004 - Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 110401022 - Enkelzijdige open operatie bij een liesbreuk 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 029199043 - Operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399021 - Operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 2 2
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399055 - Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 149399004 - Operatie bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 181105006 - Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals 1 1

2015

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799006 - Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen 22 22
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799007 - Meerdere uitgebreide operaties bij spataderen bij spataderen 13 26
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799007 - Meerdere uitgebreide operaties bij spataderen bij spataderen 1 1
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799006 - Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen 1 1

2016

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799048 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 293 309
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799047 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 52 88
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799043 - Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 11 13
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799042 - Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 7 8
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799046 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen 6 9
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799048 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 20 20
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799047 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 4 4

2017

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799048 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 371 391
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799047 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 84 132
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799046 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen 7 14
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799043 - Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 5 5
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 029899004 - Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 182199024 - Operatieve ingreep bij algemene klachten 1 1
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799042 - Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 1 2
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799048 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 51 54
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799047 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 5 8

2018

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799048 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 191 197
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799047 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 35 50
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799046 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen 7 17
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799043 - Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 3 3
Medisch specialisten, chirurgie (0303) 099799042 - Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 2 3
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799048 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 38 38
Medisch specialisten, dermatologie (0310) 099799047 - Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 8 10
Terug