Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
034388 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.
034389 Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten.
034391 Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting).
034393 Behandeling Zenker-divertikel.
034394 Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.
034395 Therapeutische endo-echografie van de pancreas (exclusief ETN en ETD, zie 035418 en 035419).
034398 Oesophagusresectie met jejunuminterpositie (met colonimplantatie zie 034342, met gastric pull-up zie 034399).
034399 Oesophagusresectie met gastric pull-up (met jejunuminterpositie zie 034398, met colonimplantatie zie 034342).
034401 Gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena), open procedure (zie 034402 voor endoscopisch).
034402 Endoscopische gastrotomie (bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena) (zie 034401 voor open procedure).
034410 Ramstedt operatie voor pylorusstenose, open procedure (zie 034411 voor endoscopisch).
034411 Endoscopische ramstedt operatie voor pylorusstenose (zie 034410 voor open procedure).
034431 Stamvagotomie plus antrumresectie.
034432 Maagresectie.
034433 Maagresectie in combinatie met cholecystectomie.
034434 R2-resectie van de maag.
034436 Reconstructieve operatie aan de resectiemaag volgens bijvoorbeeld Henley of Roux-Y.
034440 Totale maagresectie, thoracaal of abdominaal.
034450 Volumereductieoperatie maag, open procedure (zie 034451 voor endoscopisch).
034451 Endoscopische volumereductieoperatie maag (zie 034450 voor open procedure).
034452 Laparoscopische gastric bypass operatie (oa. biliopancreatische deviatie, duodenale switch).
034453 Laparoscopisch inbrengen maagband.
034454 Laparoscopisch verwijderen maagbandje.
034463 Endoscopische pariëtale cel vagotomie of highly selective vagotomie (HSV) (zie 034461 voor open procedure).
034470 Fundoplicatie, open procedure (zie 034471 voor laparoscopisch).
034471 Laparoscopische fundoplicatie (zie 034470 voor open procedure).
034475 13C octaanzuur ademtest (maagledigingstest).
034476 13C ureum ademtest (Helicobacter pylori).
034477 Waterstofademtest (glucose, fructose of lactose).
034485 Orale maagbiopsie met capsule onder beeldvormende techniek.
034501 Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).
034502 Aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparotomie, open procedure (zie 034504 voor endoscopisch).
034503 Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).
034504 Endoscopisch aanleggen gastrostomie als onderdeel van een laparoscopie (zie 034502 voor open procedure).
034530 Operatief sluiten van gastroschisis (voor sluiten omfalocele zie 034535).
034531 Gastro-enterostomie, open procedure (zie 034533 voor endoscopisch).
034532 Stamvagotomie plus gastro-enterostomie als zelfstandige verrichting, open procedure (zie 034534 voor endoscopisch).
034533 Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).
034534 Endoscopische stamvagotomie plus gastro-enterostomie als zelfstandige verrichting.
034535 Operatief sluiten van omfalocele (voor sluiten gastroschisis zie 034530).
034540 Opheffen van een gastro-enterostomie, als zelfstandige verrichting, open procedure (zie 034541 voor endoscopisch).
034541 Endoscopisch opheffen van een gastro-enterostomie, als zelfstandige verrichting.
034551 Stamvagotomie plus pyloroplastiek, open procedure (zie 034552 voor endoscopisch).
034563 Operatie bij maagdarmcolonfistel, open procedure.
034564 Overhechting maagperforatie, open procedure (zie 034566 voor endoscopisch).
034565 Endoscopische operatie bij maagdarmcolonfistel (zie 034563 voor open procedure).
034566 Endoscopische overhechting maagperforatie (zie 034564 voor open procedure).
034602 Enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena, open procedure (zie 034603 voor endoscopisch).
034603 Endoscopische enterotomie bijvoorbeeld voor het verwijderen van een of meerdere poliepen of corpora aliena (zie 034602 voor open procedure).
034612 Resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie, open procedure (zie 034613 voor endoscopisch).
034613 Endoscopische resectie meckel's divertikel, inclusief eventuele appendectomie (zie 034612 voor open procedure).
034620 Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.
034633 Beklemde breuk + darmresectie.
034638 Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).
034639 Endoscopische dunne darmresectie (zie 034638 voor open procedure).
034640 Endoscopische mucosectomie.
034680 Rectale zuigbiopsie.
034682 Orale dunnedarm biopsie met capsule onder beeldvormende techniek.
034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.
034688 Capsule endoscopie.
034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.
034693 Rectoscopie of proctoscopie.
034694 Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP).
034695 Enteroscopie (b.v. enkel- of dubbelballon) met behulp van een flexibele endoscoop inclusief eventuele biopten en poliepectomie.
034696 Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal).
034697 Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie 034696).
034730 Adjuvante hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC, voor HIPEC in combinatie met cytoreductie zie 039958, voor HIPEC i.h.k.v. HIPECmaag-studie zie 032714).
034731 Curatieve resectie colorectaal carcinoom met adjuvante hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC).
034732 Totale colectomie plus rectumamputatie, open procedure (zie 034734 voor endoscopisch).
034733 Totale colectomie met ileorectale anastomose, open procedure (zie 034735 voor endoscopisch).
034734 Endoscopische totale colectomie plus rectumamputatie (zie 034732 voor open procedure).
034735 Endoscopische totale colectomie met ileorectale anastomose (zie 034733 voor open procedure).
034738 Colonresectie, al dan niet met coecostomie, open procedure (zie 034739 voor endoscopisch).
034739 Endoscopische colonresectie, al dan niet met coecostomie (zie 034738 voor open procedure).
034752 Aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis, open procedure (zie 034753 voor endoscopisch).
034753 Endoscopisch aanleggen van een anus preaternaturalis na laparotomie bijvoorbeeld bij ileus of peritonitis (zie 034752 voor open procedure).
034792 Enterostomie als onderdeel van een laparotomie of om andere redenen, open procedure (zie 034793 voor endoscopisch).
034793 Endoscopische enterostomie als onderdeel van een laparoscopie of om andere redenen (zie 034792 voor open procedure).
034796 Ileostomie, open procedure (zie 034797 voor endoscopisch).
034797 Endoscopische ileostomie (zie 034796 voor open procedure).
034798 Enterostomie, open procedure (zie 034799 voor endoscopisch).
034799 Endoscopische enterostomie (zie 034798 voor open procedure).
034808 Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).
034809 Endoscopische entero-anastomose operatie (zie 034808 voor open procedure).
034810 Ileorectale anastomose, open procedure (zie 034811 voor endoscopisch).
034811 Endoscopische ileorectale anastomose (zie 034810 voor open procedure).
034812 Duodeno-duodenostomie, open procedure (zie 034813 voor laparoscopisch).
034813 Laparoscopische duodeno-duodenostomie (zie 034812 voor open procedure).
034832 Overhechten darmperforatie, open procedure (zie 034835 voor laparoscopisch).
034833 Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, intraperitoneaal.
034834 Reconstructie anus praeternaturalis van het colon, extraperitoneaal.
034835 Laparoscopisch overhechten darmperforatie (zie 034832 voor open procedure).
034850 Opheffen van anus praeternaturalis door middel van colonresectie, waarna buikwandplastiek.
034851 Sluiten van een anus praeternaturalis, extraperitoneaal.
034853 Opheffen van een entero- of ileostomie, open procedure (zie 034854 voor laparoscopisch).
034854 Laparoscopisch opheffen van een entero- of ileostomie (zie 034853 voor open procedure).
034878 Klieven laddse banden en darmen in non-rotatie stand brengen, open procedure (zie 034879 voor laparoscopisch).
034879 Laparoscopisch klieven laddse banden en darmen in non-rotatie stand brengen (zie 034878 voor open procedure).
034880 Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).
034881 Endoscopische ileusoperatie zonder resectie of anastomose (zie 034880 voor open procedure).