Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
034900 Operatie van appendiculair abces, open procedure (zie 034901 voor endoscopisch).
034901 Endoscopische operatie van appendiculair abces, zie 034900 voor open procedure).
034910 Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).
034911 Endoscopische appendectomie (zie 034910 voor open procedure).
035011 Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, de eerste behandeling.
035012 Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, iedere volgende behandeling binnen een jaar.
035013 Verwijderen aandoening m.b.v. transanale endoscopische microchirurgie (TEM, zie 037332 voor opheffen recto-vaginale fistel m.b.v. TEM).
035020 Operatie rectumprolaps bij volwassenen, resectie anaal.
035021 Operatie rectumprolaps bij volwassenen, abdominaal.
035022 Operatie rectumprolaps bij kinderen.
035024 Anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis, open procedure (zie 035025 voor endoscopisch).
035025 Endoscopische anterior resectie van het rectosigmoid, al dan niet met coecostomie of tijdelijke anus praeternaturalis (zie 035024 voor open procedure).
035026 Rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis, open procedure (zie 035027 voor laparoscopisch).
035027 Laparoscopische rectum-extirpatie, inclusief aanleggen anus praeternaturalis (zie 035026 voor open procedure).
035050 Subcutaan plaatsen anale neuromodulator of pacemaker.
035051 Vervangen anale neuromodulator of pacemaker.
035052 Revisie anale neuromodulator of pacemaker.
035053 Verwijderen anale neuromodulator of pacemaker .
035100 Implantatie artificial bowel sphincter.
035101 Vervangen (deel van) artificial bowel sphincter.
035102 Revisie (deel van) artificial bowel sphincter.
035103 Verwijderen (deel van) artificial bowel sphincter.
035120 Excisie van een fissura ani.
035121 Operatie van een fistula ani.
035122 Operatie recidief fistula ani.
035123 Post anal repair.
035135 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.
035136 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar.
035138 Operatie van haemorrhoïden (niet het scleroseren).
035139 Behandeling haemorrhoïden door middel van manuele dilatatie onder narcose.
035140 Posterieure sagittale anorectaal plastiek (PSARP), open procedure (zie 035141 voor ASARP, zie 035142 voor LARP).
035141 Anterieure sagittale anorectaal plastiek (ASARP), open procedure (zie 035140 voor PSARP, zie 035142 voor LARP).
035142 Laparoscopische anorectale pull-through plastiek (LARP, zie 035140 voor PSARP, zie 035141 voor ASARP).
035150 Operatieve behandeling atresia ani in een of meerdere zittingen.
035152 Operatie rectumprolaps bij volwassenen, sphincterplastiek, open procedure (zie 035154 voor endoscopisch).
035153 Secundaire sphincter reconstructie in verband met fecale incontinentie, open procedure.
035154 Endoscopische operatie rectumprolaps bij volwassenen, sphincterplastiek (zie 035152 voor open procedure).
035155 Endoscopische secundaire sphincter reconstructie in verband met incontinentia alvi (zie 035153 voor open procedure).
035160 Rekking sluitspier van de endeldarm.
035211 Endoscopische leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035212 voor open procedure).
035212 Open leveroperatie wegens een of meerdere abcessen, cysten of een ruptuur (zie 035211 voor endoscopisch).
035221 Kwabresectie lever, open procedure (zie 035222 voor laparoscopisch).
035222 Laparoscopische kwabresectie lever (zie 035221 voor open procedure).
035230 Resectie leverweefsel levende donor.
035240 Radiofrequentie ablatie (RF-ablatie) aandoening lever (zie 039690 voor tumorablatie algemeen).
035241 Cryo-ablatie aandoening lever (zie 039690 voor tumorablatie algemeen).
035280 Leverbiopsie.
035300 Heropenen van de galwegen, eventueel papilla Vateri-plastiek, open procedure.
035301 Endoscopische heropenen van de galwegen, eventueel papilla Vateri-plastiek (zie 035300 voor open procedure).
035320 Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure.
035321 Endoscopisch primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie (zie 035320 voor open procedure).
035322 Heropenen van de galwegen met bilidigestieve anastomose.
035323 Hepatico-jejunostomie.
035324 Resectie choledochuscyste en herstel van galwegen.
035340 Galblaas drainage, open procedure (zie 035342 voor endoscopisch).
035341 Extracorporele Shock Wave Lithotrypsie (ESWL) voor galwegstenen (zie 038858 voor ESWT bot- en spierstelsel).
035342 Endoscopische galblaas drainage (zie 035340 voor open procedure).
035350 Cholecystectomie.
035351 Cholecystectomie inclusief choledochotomie, open procedure (zie 035356 voor endoscopisch).
035352 Cholecystectomie plus appendectomie, open procedure (zie 035357 voor endoscopisch).
035353 Thoracoscopische operatieve behandeling long gap oesofagusatresie (zie 035354 voor open procedure).
035354 Operatieve behandeling long gap oesofagusatresie, open procedure (zie 035353 voor thoracoscopisch).
035355 Cholecystectomie per laparoscoop, inclusief eventueel peroperatief te verrichten cholangiogram.
035356 Endoscopische cholecystectomie inclusief choledochotomie (zie 035351 voor open procedure).
035357 Endoscopische cholecystectomie plus appendectomie (zie 035352 voor open procedure).
035418 Endoscopische transluminale necrosectomie (ETN) pancreas (zie 035419 voor ETD pancreas).
035419 Endoscopische transluminale drainage (ETD) pancreas (zie 035418 voor ETN pancreas).
035421 Pancreas extirpatie, open procedure (zie 035422 voor laparoscopisch).
035422 Laparoscopische pancreas extirpatie (zie 035421 voor open procedure).
035430 Pancreatico-duodenectomie volgens Whipple.
035496 Pancreas operatie, open procedure (zie 035497 voor laparoscopisch).
035497 Laparoscopische pancreas operatie (zie 035496 voor open procedure).
035501 Diagnostische ascitespunctie.
035502 Therapeutische ascitespunctie.
035505 Implantatie van refusal- of dimenformon tabletten als zelfstandige verrichting.
035506 Subcutaan inbrengen van anticonceptiestaafje met behulp van applicator.
035512 Proeflaparotomie.
035520 Plaatsen van implanteerbare insulinepomp (CIPII) voor intraperitoneale toediening van insuline.
035523 Verwijderen of revisie van implanteerbare insulinepomp (CIPII) voor intraperitoneale toediening van insuline.
035524 Vervangen van implanteerbare insulinepomp (CIPII) voor intraperitoneale toediening van insuline.
035525 Bijvullen van implanteerbare insulinepomp (CIPII) voor intraperitoneale toediening van insuline.
035526 Bijvullen externe insulinepomp.
035571 Excisie vet en operatieve correctie van huiddeformiteit van de onderbuik, met of zonder behandeling van een navelbreuk, de zogenaamde vetschortoperatie.
035580 Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhesiolysis, excisie intra-abdominale cysten, endometriose (excl. bij vruchtbaarheidsproblematiek zie 035581).
035581 Therapeutische laparoscopie bij vruchtbaarheidsproblematiek.
035582 Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) (excl. bij vruchtbaarheidsproblematiek, zie 035583).
035583 Diagnostische laparoscopie bij vruchtbaarheidsproblematiek (inclusief tubatesten).
035584 Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
035585 Laparoscopische behandeling endometriosis, cyste punctie.
035587 Laparoscopische of laparotomische behandeling endometriosis, uitgebreide chirurgie in een stadium IV-V.
035588 Therapeutische laparoscopie, bv. ter opheffing van adhaesiolysis, verwijdering intra-abdominale cysten, endometriosen e.d. of doorsnijding pathologische strengvormingen abdomen of kleine bekken.
035589 Laparoscopische of laparotomische behandeling endometriosis, cysteverwijdering.
035690 Aanleggen en periodiek bijvullen pneumoperitoneum.
035700 Hernia inguinalis, open procedure (zie 035710 voor laparoscopisch).
035702 Hernia incarcerata, zonder darmresectie, open procedure (zie 035712 voor endoscopisch).
035703 Recidief hernia inguinalis, open procedure (zie 035713 voor endoscopisch).
035710 Endoscopische operatie hernia inguinalis (zie 035700 voor open procedure.
035712 Endoscopische operatie hernia incarcerata, zonder darmresectie (zie 035702 voor open procedure).
035713 Endoscopische operatie recidief hernia inguinalis (zie 035703 voor open procedure).
035720 Hernia femoralis, open procedure (zie 035721 voor endoscopisch).