Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
039139 Verstrekking immunomodulerende middelen door kinderhematoloog.
039140 Verstrekking biologicals of immuunglobulines per infuus of per injectie bij kinderen bij niet-oncologische diagnosen (excl. chemotherapie, chemo-immunotherapie, immunotherapie zie 039144 t/m 039146).
039141 Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren.
039142 Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren (excl. acute leukemie zie 039143).
039143 Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij acute leukemie.
039144 Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen.
039145 Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie.
039146 Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie (excl. desensibilisatie middels immunotherapie bij kinderen zie 039150, excl. behandeling met methotrexaat (MTX) bij kinderen zie 039138).
039147 Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren.
039148 Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren.
039149 Verstrekking tumor infiltrerende lymfocytentherapie (TIL) per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren i.h.k.v. TIL-studie.
039150 Desensibilisatie middels immunotherapie per infuus of per injectie bij kinderen.
039155 Verstrekking van een voedingssupplement i.v.m. ernstige stofwisselingsziekte (per jaar).
039156 Verstrekking parenteraal ijzer.
039161 Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.
039163 Intraveneuze verstrekking van bisfosfonaten.
039164 Retrograde pyelografie.
039165 Retrograde utriculografie.
039170 Diagnostische kolposcopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
039171 Diagnostische hysteroscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) en/of inclusief eventuele endometriumbiopsie(en) en/of het verwijderen van een enkelvoudige poliep voor pathologisch onderzoek.
039172 Ureterorenoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
039173 Verstrekking dendritische cellen (DC) immunotherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren i.h.k.v. DC-studie.
039180 Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie ontvanger exclusief screening hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039233 t/m 039235).
039181 Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie ontvanger exclusief screening hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039233 t/m 039235).
039182 Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie donor.
039183 Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie donor.
039191 Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger exclusief screening hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039233 t/m 039235).
039192 Operatieve fase orgaantransplantatie ontvanger exclusief begeleiding bij hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039214 t/m 039216).
039193 Operatieve fase orgaantransplantatie donor.
039210 Mediastinoscopie.
039212 Diagnostische thoracoscopie, al dan niet met strengdoorbranding.
039214 Begeleiding longtransplantatie ontvanger.
039215 Begeleiding hartlongtransplantatie ontvanger.
039216 Begeleiding harttransplantatie ontvanger.
039217 Begeleiding lever- en niertransplantatie ontvanger.
039231 Screening lever- en niertransplantatie ontvanger.
039232 Peritoneoscopie.
039233 Screening longtransplantatie ontvanger.
039234 Screening hartlongtransplantatie ontvanger.
039235 Screening harttransplantatie ontvanger.
039236 Selectie stamcellen allogeen, haplo-identieke verwante donor bij stamceltransplantatie (excl. 039237).
039237 Selectie stamcellen allogeen, HLA-identieke verwante donor bij stamceltransplantatie (excl. 039236).
039238 Selectie stamcellen allogeen onverwante donor bij stamceltransplantatie.
039239 Selectie allogeen navelstrengbloed bij stamceltransplantatie.
039240 Culdoscopie.
039245 Preoperatief totale longtransplantatie ontvanger door operateur.
039250 Preoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.
039251 Preoperatief totale levertransplantatie ontvanger door operateur.
039252 Preoperatief partiële levertransplantatie ontvanger door operateur.
039253 Preoperatief pancreastransplantatie ontvanger door operateur.
039255 Preoperatief nier- en pancreastransplantatie ontvanger door operateur.
039256 Preoperatief darmtransplantatie ontvanger door operateur.
039257 Preoperatief niertransplantatie levende donor door operateur.
039258 Preoperatief partiële levertransplantatie levende donor door operateur.
039260 Postoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.
039261 Postoperatief totale levertransplantatie ontvanger door operateur.
039262 Postoperatief partiële levertransplantatie ontvanger door operateur.
039263 Postoperatief pancreastransplantatie ontvanger door operateur.
039265 Postoperatief nier- en pancreastransplantatie ontvanger door operateur.
039266 Postoperatief darmtransplantatie ontvanger door operateur.
039267 Postoperatief niertransplantatie levende donor door operateur.
039268 Postoperatief levertransplantatie levende donor door operateur.
039274 Screening niertransplantatie ontvanger.
039275 Screening niertransplantatie donor.
039276 Screening levertransplantatie ontvanger.
039277 Screening partiële levertransplantatie donor.
039278 Screening darmtransplantatie ontvanger.
039280 Screening pancreastransplantatie ontvanger.
039281 Screening nier- en pancreastransplantatie ontvanger.
039282 Screening eilandjestransplantatie ontvanger.
039283 Afname stamcellen allogeen verwante donor bij stamceltransplantatie.
039284 Harvest stamcellen dmv leukaferese tbv autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032710).
039285 Begeleiding niertransplantatie ontvanger.
039286 Begeleiding niertransplantatie donor.
039287 Begeleiding levertransplantatie ontvanger.
039288 Begeleiding partiële levertransplantatie donor.
039289 Begeleiding darmtransplantatie ontvanger.
039290 Begeleiding partiële darmtransplantatie donor.
039291 Begeleiding pancreastransplantatie ontvanger.
039292 Choledochoscopie tijdens galblaasoperatie.
039293 Begeleiding nier- en pancreastransplantatie ontvanger.
039294 Begeleiding eilandjestransplantatie ontvanger.
039296 Postoperatief longtransplantatie ontvanger door operateur.
039300 Contrast-encephalografie of suboccipitale ventriculografie.
039303 Ventriculografie.
039305 Lumbaalpunctie.
039306 Suboccipitaalpunctie.
039307 Biopsie van intraspinaal weefsel met behulp van incisie.
039308 Lumbale infusietest.
039310 Myelografie, met lipiodol of een ander contrastmiddel.
039330 Inbrengen van contrastmiddel bij bronchografie, per zitting.
039344 Duodenaalsondage, inclusief pancreas functie onderzoek (excl. plaatsen duodenumsonde m.b.v. elektromagnetische transmitter, zie 039348).
039345 Het inbrengen van de chiba-naald, het opzoeken van een galgang en het injiceren van het contrastmiddel in het galwegensysteem onder beeldvormende techniek.
039346 Dim light melatonin onderzoek (DLMO).
039347 Instellen duodopapomp.
039348 Plaatsen duodenum voedingssonde met behulp van elektromagnetische transmitter.
039350 Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039394 t/m 039396).
039351 Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039394 t/m 039396).
039352 Nazorg regulier orgaantransplantatie donor.
039371 Mictie-cystografisch onderzoek door kinderarts.