Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
039308 Lumbale infusietest.
039310 Myelografie, met lipiodol of een ander contrastmiddel.
039330 Inbrengen van contrastmiddel bij bronchografie, per zitting.
039344 Duodenaalsondage, inclusief pancreas functie onderzoek (excl. plaatsen duodenumsonde m.b.v. elektromagnetische transmitter, zie 039348).
039345 Het inbrengen van de chiba-naald, het opzoeken van een galgang en het injiceren van het contrastmiddel in het galwegensysteem onder beeldvormende techniek.
039346 Dim light melatonin onderzoek (DLMO).
039347 Instellen duodopapomp.
039348 Plaatsen duodenum voedingssonde met behulp van elektromagnetische transmitter.
039350 Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039394 t/m 039396).
039351 Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger exclusief nazorg hart- en/of longtransplantatie ontvanger (zie 039394 t/m 039396).
039352 Nazorg regulier orgaantransplantatie donor.
039371 Mictie-cystografisch onderzoek door kinderarts.
039381 Gynaecologisch onderzoek onder narcose.
039385 Nazorg niertransplantatie ontvanger.
039386 Nazorg niertransplantatie donor.
039387 Nazorg levertransplantatie ontvanger.
039388 Nazorg partiële levertransplantatie donor.
039389 Nazorg darmtransplantatie ontvanger.
039391 Nazorg pancreastransplantatie ontvanger.
039392 Nazorg nier- en pancreastransplantatie ontvanger.
039393 Nazorg eilandjestransplantatie ontvanger.
039394 Nazorg longtransplantatie ontvanger.
039395 Nazorg hartlongtransplantatie ontvanger.
039396 Nazorg harttransplantatie ontvanger.
039397 Nazorg lever- en niertransplantatie ontvanger.
039398 Nazorg bij lange termijn ondersteuning van het hart.
039399 Donorprocedure hart en of longen al dan niet resulterend in explantatie hart en of longen.
039401 Arthrografie van de heup.
039402 Manuele spiertest, beperkt.
039403 Manuele spiertest, uitgebreid.
039405 Kristalonderzoek van synoviale vloeistof en/of verdachte noduli (tophi).
039406 Echografie van het bewegingsapparaat.
039408 Specialistische orthopedische begeleiding van dansers of musici in een daartoe gespecialiseerd centrum.
039410 Artroscopie van kniegewricht.
039411 Arthroscopie van de knie in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde knie in een zitting.
039412 Artroscopie van schoudergewricht.
039413 Artroscopie van de schouder in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde schouder in een zitting.
039414 Artroscopie van ellebooggewricht.
039415 Artroscopie van de elleboog in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde elleboog in een zitting.
039416 Artroscopie van polsgewricht.
039417 Artroscopie van de pols in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde pols in een zitting.
039418 Artroscopie van heupgewricht.
039419 Artroscopie van de heup in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde heup in een zitting.
039420 Artroscopie van enkelgewricht.
039421 Hystero-salpingografie.
039422 Artroscopie van de enkel in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde enkel in een zitting.
039428 Vervangen pulsgenerator van DBS neurostimulator.
039429 Verwijderen of verplaatsen pulsgenerator van DBS neurostimulator.
039430 Biopsie met incisie intra-oculaire structuur.
039431 Biopsie met incisie extra-oculaire structuur.
039432 Subcutaan plaatsen epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).
039433 Vervangen subcutaan geplaatste epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).
039434 Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).
039435 Plaatsen epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).
039436 Vervangen epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).
039437 Verwijderen of revisie epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).
039438 Subcutaan plaatsen intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
039439 Vervangen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
039441 Plaatsen intrathecaal katheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).
039442 Vervangen intrathecaal katheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).
039443 Verwijderen of revisie intrathecaal katheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).
039444 Bijvullen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
039445 Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van lokale anesthesie, per zitting.
039446 Injectie botulinetoxine (excl. endoscopisch inspuiten botulinetoxine in blaas zie 036264), toediening exclusief het te gebruiken geneesmiddel.
039447 Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).
039448 Injectie LHRH (Luteinizing Hormone-Releasing Hormone)-analoog/antagonist.
039449 Begeleiding en interpretatie bij interventie door radioloog inclusief voor- en nabespreking.
039450 Begeleiding en interpretatie voor, tijdens en na Deep Brain Stimulation.
039451 Instellen en/of controleren van Deep Brain Stimulator (DBS).
039460 Intra-articulaire injectie, excl. wervelkolom.
039472 Echografie hart door kindercardioloog of cardex (excl. echografie hart-complex door kindercardioloog zie 039473).
039473 Echografie hart-complex door kindercardioloog (excl. echografie hart door kindercardioloog of cardex zie 039472).
039474 Echografie hart door kindercardioloog of cardex.
039475 PV-loop (Pressure Volume) meting door middel van hartkatheterisatie.
039476 Fractional Flow Reserve (FFR, voor Intracoronaire OCT zie 033256, voor IVUS zie 039477).
039477 IntraVasculaire UltraSound (IVUS, voor Intracoronaire OCT zie 033256, voor FFR zie 039746).
039478 Prenatale echocardiografie.
039479 Echografie van de nier.
039480 Echo-encephalografie.
039482 Intracardiale echografie (ICE).
039483 Diagnostische echografie van het oog.
039484 Echografie van het aangezicht en/of de neusbijholten.
039485 Echografie à-vue in verband met zwangerschap.
039487 Echografie in verband met ovulatie-inductie.
039489 Transrectale echografie prostaat (TRUS).
039490 Echografie van de schildklier.
039492 Echografie van de buikorganen.
039493 Oesophagus echocardiografie TEE.
039494 Echografie van het hart.
039495 Dobutamine stress-echo.
039496 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog.
039497 Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog.
039498 Echografie met injectie.
039499 Injectie onder doorlichting.
039500 Cerebrale arteriografie, percutaan.
039503 Cerebrale arteriografie, scherp.
039505 Screening Familiaire Hypercholesterolemie (FH).
039506 Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog.
039507 Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog.
039508 Opvang van het kind door kinderarts bij sectio caesarea.