Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
039577 Comprehensive Geriatric Assessment (CGA).
039578 Begeleiding van kinderen bij chronische totale parenterale voeding (TPV).
039581 Beperkt CGA in het kader van een medebehandeling.
039582 Begeleiding van patiënten met subcutane insulinepomp (CSII).
039583 Begeleiding van patiënten met sensor (RT-CGM) ten behoeve van continue glucosemeting.
039590 Toedienen plaatjesrijk plasma (PRP), inclusief bloedafname en bereiding.
039600 Toedienen epiduraal anesthesie via katheter - regionale anesthesie.
039601 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv huidpriktests of intracutane injecties.
039602 Desensibilisatiekuur per injectie (excl. desensibilisatie middels immunotherapie per infuus of per injectie bij kinderen zie 039150).
039603 Inbrengen centrale veneuze lijn.
039604 Inbrengen arteriële lijn.
039605 Inleiden algemene anesthesie.
039606 Uitleiden algemene anesthesie.
039607 Anesthesie controle door anesthesist op verkoever.
039608 Toedienen spinaal anesthesie via katheter - regionale anesthesie.
039609 Perifeer block - regionale anesthesie.
039614 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen d.m.v. een specifieke, op de patiënt afgestemde reeks van tenminste 8 voor de patiënt verdachte stoffen.
039615 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen dmv Europese standaardreeks en/of (algemene, niet patiënt-specifieke) aanvullende standaard reeks (20-40 stoffen).
039617 Afname en beoordeling trilhaarbiopten door kinderlongarts.
039618 Interpreteren en beoordelen door kinderreumatoloog van reumatologisch onderzoek (oa laboratoriumonderzoek, beeldmateriaal).
039619 Uitvoeren handelingsprotocol postmortaal wiegendood.
039620 Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door kinderendocrinoloog van endocrinologische diagnostische tests.
039621 Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door metabool kinderarts van metabole diagnostische tests.
039622 Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door kindernefroloog van nefrologische diagnostische tests.
039623 Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door kinderimmunoloog of kinderinfectioloog van immunologisch, infectiologisch of immunogenetisch onderzoek.
039624 Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door kinderhematoloog van hematologische diagnostische tests.
039625 Begeleiding van kinderen bij gebruik medische apparatuur of hulpmiddelen (excl. begeleiding van kinderen met insulinepomp zie 039627 en 039628).
039626 Begeleiding van kinderen bij de toediening van bloedtransfusies.
039627 Begeleiding van kinderen met insulinepomp zonder sensor.
039628 Begeleiding van kinderen met insulinepomp met sensor.
039630 Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door kinderlongarts van longfunctie-onderzoek bij kinderen jonger dan zes jaar.
039631 Instellen of reguleren stollingsfactoren bij kinderen met ernstige stollingsstoornissen.
039637 Instellen metabool dieet.
039638 Bijstellen metabool dieet.
039639 Instellen ketogeendieet bij epilepsie.
039640 Tilt Table Test (kanteltafeltest).
039641 Continue glucosesensor meting, gedurende 3 dagen, diagnostisch.
039645 Implantatie nervus vagus stimulator.
039646 Vervangen nervus vagus stimulator.
039647 Verwijderen of revisie nervus vagus stimulator.
039648 EEG video-monitoring per 24 uur met intensieve stimulatie en begeleiding - diagnostiek in het kader van epilepsiechirurgie met intracraniële elektroden, grid of strip.
039649 EEG video-monitoring per 24 uur, regulier - diagnostiek in het kader van epilepsiechirurgie met of zonder intracraniële elektroden, grid of strip.
039650 Interactief implantatieschema, bepaling van traject en target van intracraniële implantatie elektroden, grid of strip door neuroloog en neurochirurg.
039651 Herbeoordeling EEG inclusief opstellen rapport (zowel met als zonder videoregistratie).
039655 Uitgebreid visueel gevoeligheidsonderzoek tijdens EEG, tenminste onderzoek naar kleurenspectrumgevoeligheid, kleurdieptemodulatie, beeldschermgevoeligheid, lichtflitsprovocatie en patroonstimulatie.
039658 Langdurige sensor gestuurde video-opname (24 uur) waarbij de geselecteerde stukken met positief sensor-signaal (= events) worden bewaard en beoordeeld.
039660 Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 % van het lichaamsoppervlak (4 x 5 cm), onder locale anesthesie.
039661 Dermatologische behandeling met laser: tussen 1/2 en 1 % van het lichaamsoppervlak, onder locale of algehele anesthesie.
039662 Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het lichaamsoppervlak, onder algehele anesthesie.
039664 Beoordeling door KNF-arts van videoregistratie in thuissituatie.
039665 Standaard intra-operatieve neuromonitoring.
039666 Langdurige intra-operatieve neuromonitoring.
039667 Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring.
039668 Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het lichaamsoppervlak, onder lokale of algehele anesthesie.
039676 ATLS traumaopvang - diagnosticeren en stabiliseren van verschillende typen (organische) letsels en/of perforaties onder verantwoordelijkheid van een ATLS gecertificeerd medisch specialist.
039677 Life support S.E.H.
039680 Perifeer infuus inbrengen.
039681 Inbrengen arteria pulmonalis katheter.
039682 Inbrengen centrale veneuze (voedings)katheter niet gerelateerd aan een operatie.
039683 Inbrengen en toediening epiduraal anesthesie tijdens de partus.
039684 Inbrengen thoraxdrain.
039685 Inbrengen therapiekatheter.
039686 Het plaatsen van een vena cava filter.
039687 Intraveneuze trombolyse (IVT).
039688 Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG).
039689 Trombolyse door middel van trombolytica.
039690 Tumorablatie (zie 035240 voor RF-ablatie aandoening lever of 035241 voor cryo-ablatie aandoening lever).
039693 Klinisch peri-operatieve zorg.
039694 Voorbereiding wegens overplaatsing naar tertiair centrum (stabiliseren patiënt voor transport, formuleren overdracht aan IC-team).
039695 Klinisch peri-operatieve zorg longchirurgie bij kinderen in verband met congenitale longproblematiek.
039698 Inbrengen van een subcutaan geplaatste hartritmemonitor (ILR).
039699 Verwijderen van een subcutaan geplaatste hartritmemonitor (ILR).
039702 Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.
039704 Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).
039705 Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur.
039708 Ambulante 24-uurs electro-encephalografie (EEG)-registratie.
039709 Electro-encephalografie (EEG) bij hersendoodprocedure.
039711 Electro-encephalografie (EEG) met inbrengen sfenoïdale elektrode.
039712 24-uurs Electro-encephalografie (EEG)-registratie met diepte elektr.
039713 Electro-encephalografie (EEG)-registratie volgens 10-10 systeem.
039714 Electro-encephalografie (EEG)-registratie met bijzondere provocatie.
039715 Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).
039716 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).
039717 Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).
039718 Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur.
039719 Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.
039721 Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.
039722 Electro-oculografie (EOG).
039726 Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.
039728 Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.
039729 Slaap-Apneu registratie (screening).
039732 Huisbezoek in het kader van medisch specialistische begeleiding bij behandeling met baclofenpomp.
039733 Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-/SEH-arts KNMG/anesthesist als pijnbestrijder/ verpl. specialist/physician assistant - patiëntencontact plaatsvindt.
039734 Multiple Slaap Latentie Test (MSLT).
039735 Polysomnografie (PSG)
039736 Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping.
039737 Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.
039738 Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie.
039741 Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping.
039742 Magneto-encefalografie (MEG).