Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
080025 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze katheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.
080027 Inbrengen contraststof voor lymfografie - bedoeld wordt het canuleren van een lymfvat op b.v. de voetrug.
080028 Niet-electieve embolisatie van vaten.
080032 Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide.
080033 Inbrengen centrale lijn onder echo- of röntgengeleide.
080040 Planigrafie algemeen.
080042 CT total body scan, multitrauma.
080043 CT total body scan, exclusief preventief onderzoek.
080047 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.
080054 Verwijderen corpus alienum onder röntgengeleide.
080057 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole.
080058 RF-ablatie aandoening.
080059 Laser-ablatie aandoening.
080060 Microwave-ablatie.
080061 Cryo-ablatie.
080062 IRE-ablatie (nanoknife).
080077 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.
080080 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.
080086 Radioembolisatie met Yttrium-90.
080087 Radioembolisatie.
080097 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder MRI-controle.
080821 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie 080822 voor occlusie).
080822 Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie 080821 voor stenose).
080827 Mechanische trombectomie.
080828 Embolisatie van vaten.
080829 Trombolyse met behulp van medicatie (bijvoorbeeld urokinase, streptokinase).
080830 Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen).
080832 Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysekatheter).
080930 Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team.
081002 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.
081089 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.
081092 MRI hersenen - met contrast.
081093 MRI hersenen - standaard.
081094 Functionele MRI (fMRI) - hersenen.
081328 Neurovasculaire coiling cerebraal aneurysma.
081342 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.
081370 Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).
081620 Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.
081625 Flebografie van de vena jugularis.
081670 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.
081720 Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.
082002 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.
082018 Fistulografie orbitae, zygomata, neusbijholten, bovenkaak.
082042 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.
082070 Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.
082111 Radiologisch onderzoek met contrast van de neusbijholten.
082202 Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).
082211 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis.
082225 Orbita flebografie.
082235 Retrograde dacryocystoplastiek (DCP, ballonkatheterdilatatie) zonder plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
082236 Retrograde dacryocystoplastiek (DCP, ballonkatheterdilatatie) met plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
082270 Echografie orbita inclusief oogbol.
082402 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties.
082445 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.
082490 MRI achterste schedelgroeve.
082502 Partiele gebitsstatus.
082505 Volledige gebitsstatus of panoramixopname.
082602 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen.
082613 Arthrografie kaakgewricht.
082618 Fistulografie, gebit, onderkaak, speekselklieren, mondkaakholte.
082711 Sialografie.
082938 Veneuze sampling parathyreoiden.
082970 Echografie van de schildklier en/of hals.
083002 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
083018 Fistulografie, wervelkolom, ruggemerg(kanaal).
083042 CT onderzoek van de wervelkolom.
083043 CT onderzoek van de hals, inclusief CTA van de hals.
083057 Percutane vertebroplastiek.
083061 Ballon kyphoplastiek (BKP).
083102 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.
083190 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.
083191 MRI hals, inclusief MRA hals (excl. MRI cervicale wervelkolom 083192).
083192 MRI cervicale wervelkolom inclusief craniovertebrale overgang (excl. MRI hals 083191).
083202 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.
083290 MRI thoracale wervelkolom.
083302 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
083357 Percutane laser discusdecompressie (PLDD).
083390 MRI lumbosacrale wervelkolom.
083402 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.
083613 Myelografie.
083615 Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.
083620 Angiografie ruggemergvaten.
084002 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.
084018 Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.
084020 Radiologisch onderzoek arteria brachialis.
084025 Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.
084042 CT onderzoek van de bovenste extremiteit(en), met of zonder intraveneus contrast.
084070 Echografie van de bovenste extremiteit(en).
084090 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).
084120 Radiologisch onderzoek arteria subclavia.
084202 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.
084213 Arthrografie schoudergewricht.
084257 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder röntgencontrole.
084277 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole.
084402 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.
084413 Arthrografie elleboogsgewricht.
084602 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.
084613 Arhthrografie polsgewricht.
084730 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.
085000 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.