Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
081002 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.
081089 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.
081092 MRI hersenen - met contrast.
081093 MRI hersenen - standaard.
081094 Functionele MRI (fMRI) - hersenen.
081328 Neurovasculaire coiling cerebraal aneurysma.
081342 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.
081370 Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).
081620 Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.
081625 Flebografie van de vena jugularis.
081670 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.
081720 Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.
082002 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.
082018 Fistulografie orbitae, zygomata, neusbijholten, bovenkaak.
082042 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.
082070 Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.
082111 Radiologisch onderzoek met contrast van de neusbijholten.
082202 Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).
082211 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis.
082225 Orbita flebografie.
082235 Retrograde dacryocystoplastiek (DCP, ballonkatheterdilatatie) zonder plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
082236 Retrograde dacryocystoplastiek (DCP, ballonkatheterdilatatie) met plaatsen tijdelijke stent, inclusief opspuiten.
082270 Echografie orbita inclusief oogbol.
082402 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties.
082445 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.
082490 MRI achterste schedelgroeve.
082502 Partiele gebitsstatus.
082505 Volledige gebitsstatus of panoramixopname.
082602 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen.
082613 Arthrografie kaakgewricht.
082618 Fistulografie, gebit, onderkaak, speekselklieren, mondkaakholte.
082711 Sialografie.
082938 Veneuze sampling parathyreoiden.
082970 Echografie van de schildklier en/of hals.
083002 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
083018 Fistulografie, wervelkolom, ruggemerg(kanaal).
083042 CT onderzoek van de wervelkolom.
083057 Percutane vertebroplastiek.
083061 Ballon kyphoplastiek (BKP).
083102 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.
083190 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.
083202 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.
083290 MRI thoracale wervelkolom.
083302 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
083357 Percutane laser discusdecompressie (PLDD).
083390 MRI lumbosacrale wervelkolom.
083402 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.
083613 Myelografie.
083615 Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.
083620 Angiografie ruggemergvaten.
084002 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.
084018 Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.
084020 Radiologisch onderzoek arteria brachialis.
084025 Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.
084042 CT onderzoek van de bovenste extremiteit(en), met of zonder intraveneus contrast.
084070 Echografie van de bovenste extremiteit(en).
084090 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).
084120 Radiologisch onderzoek arteria subclavia.
084202 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.
084213 Arthrografie schoudergewricht.
084257 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder röntgencontrole.
084277 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole.
084402 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.
084413 Arthrografie elleboogsgewricht.
084602 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.
084613 Arhthrografie polsgewricht.
084730 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.
085000 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.
085002 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.
085042 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.
085070 Echografie van het hart en/of de thorax.
085090 MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.
085091 MR mammografie.
085093 MRI thorax(wand) en mediastinum (excl. mamma, zie 085091).
085120 Laevocardiografie.
085140 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
085141 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
085190 MRI-hart.
085191 MRI-hart met dobutamine stress-test.
085320 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.
085420 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.
085525 Radiologisch onderzoek vena cava superior.
085720 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.
086011 Laryngo- en/of bronchografie.
086042 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.
086202 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast.
086520 Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales.
086802 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.
086818 Fistulografie, thoraxwand en mamma.
086902 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen (excl. mammografie - 3D, zie 086941).
086909 Beoordeling specimina, mammatumor per operatieve zitting.
086941 Mammografie - 3D (digitale borst tomosynthese, DBT).
086957 Localisatie mammatumor.
086970 Echografie van mamma.
086977 Echogeleide ablatie goedaardige aandoening mamma via vacuüm biopteur.
086978 Drainage mamma onder echogeleide.
086998 Drainwissel na drainage mamma.
087002 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.
087018 Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.
087042 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.