Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
085002 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.
085042 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.
085070 Echografie van het hart en/of de thorax.
085090 MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.
085091 MR mammografie.
085093 MRI thorax(wand) en mediastinum (excl. mamma, zie 085091).
085120 Laevocardiografie.
085140 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
085141 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
085190 MRI-hart.
085191 MRI-hart met dobutamine stress-test.
085320 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.
085420 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.
085525 Radiologisch onderzoek vena cava superior.
085720 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.
086011 Laryngo- en/of bronchografie.
086042 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.
086202 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast.
086520 Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales.
086802 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.
086818 Fistulografie, thoraxwand en mamma.
086902 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen (excl. mammografie - 3D, zie 086941).
086909 Beoordeling specimina, mammatumor per operatieve zitting.
086941 Mammografie - 3D (digitale borst tomosynthese, DBT).
086957 Localisatie mammatumor.
086970 Echografie van mamma.
086977 Echogeleide ablatie goedaardige aandoening mamma via vacuüm biopteur.
086978 Drainage mamma onder echogeleide.
086998 Drainwissel na drainage mamma.
087002 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.
087018 Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.
087042 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
087043 CT virtuele colonoscopie.
087048 Abcesdrainage met CT.
087058 Abcesdrainage met Röntgen.
087063 Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.
087070 Echografie van de buikorganen.
087078 Abcesdrainage met echografie.
087090 MRI abdomen.
087091 MRI lever.
087092 MRI prostaat.
087096 MRI rectum.
087097 MRI abdomen (excl. rectum, zie 087096).
087098 Drainwissel na abcesdrainage.
087111 Radiologisch onderzoek slokdarm.
087211 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.
087220 Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.
087258 Inbrengen maag- of duodenumsonde.
087278 Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, katheterisatie en inbrengen van de katheter.
087411 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.
087420 Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.
087511 Radiologisch onderzoek dikke darm.
087520 Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior.
087613 Percutane cholangiografie.
087617 Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.
087618 Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.
087625 Portografie of splenoportografie.
087648 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met CT.
087658 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen.
087678 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.
087698 Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage.
087711 Radiologisch onderzoek galblaas met oraal contrast inclusief voortgezet onderzoek met meer of ander oraal contrast.
087811 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto¿s.
087913 Herniografie, met behulp van intraperitoneaal ingebrachte contrastvloeistof.
088011 Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast.
088012 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen.
088090 MRI bekken.
088118 Antegrade pyleografie.
088120 Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier.
088125 Radiologisch onderzoek vena renalis.
088126 Percutane transluminale angioplastiek van de nierarterie, van één nier.
088135 Nefrostomie plus dilateren van het kanaal inclusief begeleiding door de radioloog van de steenverwijdering door de uroloog.
088138 Split-renine test.
088148 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT.
088158 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen.
088178 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie.
088198 Drainwissel na nefrostomie.
088311 Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.
088320 Radiologisch onderzoek arteria vesicales.
088425 Flebografie van spermatica.
088470 Echografie van het scrotum.
088511 Hystero-salpingografie.
088620 Radiologisch onderzoek arteria uterina.
088701 Bekkenmeting.
088770 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt.
088820 Radiologisch onderzoek arteria suprarenalis.
088825 Radiologisch onderzoek vena suprarenalis.
088920 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën.
088925 Radiologisch onderzoek vena cava inferior.
089002 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.
089018 Fistulografie van de bekkengordel, onderste extremiteit.
089020 Radiologisch onderzoek arteriën van het been.
089025 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie.
089027 Lymfografie benen, bekken, retroperitoneaal en ductus thoracicus inclusief lymfadenogram - zie opmerkingen bij 080027.
089042 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
089070 Echografie onderste extremiteit(en).
089090 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).
089125 Flebografie van het bekken.
089142 CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
089202 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.