Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
120255 SPECT van thorax.
120260 SPECT van longperfusie.
120261 SPECT van longventilatie met perfusie.
120280 SPECT van abdomen.
120300 SPECT van nierschors.
120310 SPECT receptorenonderzoek één dag.
120311 SPECT receptorenonderzoek meerdere dagen.
120313 SPECT receptorenonderzoek.
120400 Behandeling hyperthyreoidie met I-131.
120401 Behandeling groot struma met I-131.
120402 Behandeling schildkliertumoren met I-131 (401).
120403 Behandeling synovia met radioactief colloid per gewicht.
120405 Behandeling polycythaemia vera met P-32.
120406 Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sr-89.
120407 Behandeling pijnlijke botmetastasen met Re-186.
120408 Behandeling pijnlijke botmetastasen met Sa-153.
120409 Behandeling van pijnlijke botmetastasen met radio-isotopen.
120410 Behandeling neuro-endocriene tumoren (MIBG-hoog).
120411 Behandeling levertumoren met I-131.
120412 Consult, niet gevolgd door een nucleair geneeskundige behandeling.
120413 Controle bij nucleair geneeskundige behandeling van ziekte, per keer.
120414 Verstrekking radium-223 chloride per injectie bij prostaattumoren.
120500 PET partieel (neurologisch, cardiologisch).
120501 PET WB (whole body), oncologie.
120551 CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
120552 CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
120560 CT onderzoek alleen voorafgaand aan PET of SPECT.
190007 1e polikliniekbezoek gespecialiseerd brandwondencentrum.
190008 Herhaal-polikliniekbezoek gespecialiseerd brandwondencentrum.
190009 Klinisch intercollegiaal consult.
190011 Eerste polikliniekbezoek.
190012 Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.
190013 Herhaal-polikliniekbezoek.
190017 Medebehandeling.
190019 Screen to screen beeldcontact ter vervanging van een fysiek herhaalconsult (voor andere vormen van teleconsult zie 190025).
190020 Behandeling multi-traumazorg ISS>=16.
190026 Follow up na opname NICU niet door neonatoloog.
190027 Follow up programma na opname NICU door neonatoloog.
190028 Follow up neonatale IC.
190029 Follow up pediatrische IC.
190030 Dagverpleging gespecialiseerd brandwondencentrum.
190035 Dagverpleging I.
190049 Gestructureerd landelijk neonataal follow-up protocol van NICU populatie.
190055 Dagverpleging II.
190060 Eerste polikliniekbezoek.
190063 Intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties.
190065 Herhaalconsult door (medisch) vertegenwoordiger van een patiënt voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent.
190067 Consult door een lid van het team palliatieve zorg.
190090 Dagverpleging.
190091 Langdurige observatie zonder overnachting.
190113 Chronisch intermitterende beademing.
190161 Screen to screen consult ter vervanging van een polikliniekbezoek.
190162 Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.
190163 Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.
190200 Verpleegdag gespecialiseerd brandwondencentrum.
190201 Verpleegdag klasse 1.
190202 Klassenverpleging B, per verpleegdag.
190203 Klassenverpleging A, per verpleegdag.
190204 Verpleegdag.
190205 Verpleegdag klasse 3B.
190206 Verpleegdag klasse 3C.
190210 Dagbehandeling epilepsie categoraal
190211 Verpleegdag epilepsie categoraal (=gemiddelde verpleegdag).
190212 Verpleegdag epilepsie categoraal volwassenen >17 jr.
190213 Verpleegdag epilepsie categoraal intensieve zorg.
190214 Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 0 t/m 6 jaar.
190215 Verpleegdag epilepsie categoraal - kinderen 7 t/m 17 jaar.
190216 Verpleegdag epilepsie categoraal - verstandelijk gehandicapten.
190218 Verpleegdag.
190240 Erfelijkheidsadvisering complex in klinisch genetische centra.
190702 Toonaudiometrie - audiologisch centrum.
190703 Spraakaudiometrie - audiologisch centrum.
190704 Impedantiemetrie - audiologisch centrum.
190705 Spraakverstaan in ruis standaard - audiologisch centrum.
190706 Spraakverstaan in ruis vrije veld - audiologisch centrum.
190707 Kinderaudiometrie standaard - audiologisch centrum.
190708 Kinderaudiometrie vrije veld - audiologisch centrum.
190709 Spraakaudiometrie kinderen - audiologisch centrum.
190710 BERA screening/herscreening - audiologisch centrum.
190711 BERA volwassene - audiologisch centrum.
190712 BERA kind zonder narcose - audiologisch centrum.
190713 BERA kind met narcose - audiologisch centrum.
190714 Lokalisatietest - audiologisch centrum.
190715 Oto-akoestische emissies (OAE) - audiologisch centrum.
190716 Centraal auditieve test - audiologisch centrum.
190717 Tinnitusanalyse - audiologisch centrum.
190718 Vestibulair onderzoek (ENG) - audiologisch centrum.
190719 ECoG volwassene standaard - audiologisch centrum.
190721 ECoG kind met narcose - audiologisch centrum.
190722 Audiometrie overig bv. SISI, ABLB, Weber, Rainville, Tonedacay, Loudness Scaling - audiologisch centrum.
190727 Insertion gain (IG) - audiologisch centrum.
191010 Ferese.
191111 Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering.
191114 Afname foetaal materiaal - vruchtwaterpunctie
191115 Afname foetaal materiaal - chorionbiopsie
191117 Geavanceerd ultrageluid - groep 1.
191118 Geavanceerd ultrageluid - groep 2.
191136 Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal recessieve of x-linked aandoening, heterozygoot dragerschap, gendefect(en) bekend.
191137 Erfelijkheidsonderzoek naar autosomaal dominante aandoening, gendefect(en) bekend (cascadescreening).
191138 Erfelijkheidsonderzoek gendefect(en) onbekend of nog niet nader geduid.