Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
192043 Pancreastransplantatie ontvanger.
192045 Nier- en pancreastransplantatie ontvanger.
192047 Toeslag bij nier(her)transplantatie igv levende donor.
192048 Nachtelijke hemodialyse.
192049 Nachtelijke hemodialyse met epo.
192051 Hemodialyse.
192052 Hemodialyse met EPO.
192053 Thuishemodialyse.
192054 Thuishemodialyse met EPO.
192055 Thuishemodialyse met verpleegkundige dialyse assistentie (VDA).
192056 Thuishemodialyse met EPO en VDA.
192057 Plasmafiltratie.
192058 Nachtelijke thuishemodialyse.
192059 Nachtelijke thuishemodialyse met epo.
192061 CAPD inclusief dialysemiddelen, excl. EPO.
192062 CAPD inclusief dialysemiddelen en EPO.
192063 CCPD inclusief dialysemiddelen, excl EPO.
192064 CCPD inclusief dialysemiddelen en EPO.
192065 Actieve centrum hemodialyse zonder EPO.
192066 Passieve centrum hemodialyse zonder EPO.
192067 Opleiding centrum hemodialyse zonder EPO.
192068 Actieve centrum hemodialyse met EPO.
192069 Passieve centrum hemodialyse met EPO.
192070 Opleiding centrum hemodialyse met EPO.
192071 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname verwante donor.
192072 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname niet verwante donor.
192079 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, niet-verwante donor.
192080 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, navelstrengbloed.
192083 Stamcelmobilisatie en harvest autologe transplantatie.
192086 Stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032707).
192087 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032708).
192088 Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname navelstrengbloed.
192089 Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie (i.h.k.v. BRCA1-studie zie 032709).
192095 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, verwante donor.
192096 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, niet verwante donor.
192097 Stamceltransplantatie/hertransplantatie allogeen, navelstrengbloed.
192098 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie allogeen, verwante donor.
192101 Pre LTX.
192103 Nazorg levertransplantatie.
192107 Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192108 Partiële levertransplantatie ontvanger levende donor.
192109 Partiële levertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192111 Darmtransplantatie ontvanger.
192112 Niertransplantatie ontvanger levende donor.
192113 Niertransplantatie ontvanger postmortale donor.
192114 Lever- en niertransplantatie ontvanger mbv postmortale donor.
192116 Transplantectomie.
192118 Lever- en pancreastransplantatie ontvanger.
192131 Voorbereiding chronische thuisbeademing.
192132 Begeleiding chronische thuisbeademing, 1 apparaat.
192133 Begeleiding chronische thuisbeademing, 1 apparaat, complex (0 - 16 jaar of volwassenen met ALS/PSMA).
192134 Begeleiding chronische thuisbeademing, meer dan 1 apparaat.
192135 Instellen op beademing incl. overstappen op andere beademingswijze cq. ander type beademingsapparatuur.
192136 Instellen op beademing incl. overstappen op andere beademingswijze cq. ander type beademingsapparatuur, complex (kind 0-16 jaar of volwassenen met ALS/PSMA).
192137 Chronische beademing bijstellen, excl. overstappen op andere beademingswijze c.q. ander type beademingsapparatuur.
192138 Klinisch verblijf chronische beademing op sociaal maatschappelijke indicatie.
192180 Traject 1 epilepsiechirurgie volwassenen operatie zonder chronische corticografie.
192181 Traject 2 epilepsiechirurgie volwassenen operatie met GRID.
192183 Traject 1 epilepsiechirurgie kinderen operatie zonder chronische corticografie.
192184 Traject 2 epilepsiechirurgie kinderen operatie met GRID.
192186 Behandeling van CF-patiënten (vanaf 18 jaar) aan wie continue/chronische zorg wordt geboden gedurende het jaar. Behandeling vindt plaats door een CF-team.
192187 Behandeling van CF-patiënten (tot 18 jaar) aan wie continue/chronische zorg wordt geboden gedurende het jaar. Behandeling vindt plaats door een CF-team.
192201 Pre-ok onderz. bij epi.chir., epi.inst.
192202 WADA-test bij epi.chir., epi-inst.
192203 Nazorg bij epi.chir., epi-inst.
193900 SKION stratificatie - licht behandelprotocol.
193901 SKION stratificatie - medium behandelprotocol.
193902 SKION stratificatie - zwaar behandelprotocol.
193903 SKION stratificatie - follow up.
193904 SKION stratificatie - oncologische behandeling in afwachting van SKION stratificatie.
193905 Uitgebreide diagnostiek door kinderoncoloog bij verdenking op maligniteit.
194176 Neuropsychologisch onderzoek in combinatie met electro-encefalografie (EEG), registratie vanaf 6 uur.
194178 Invasief onderzoek bij epilepsiechirurgie - neuropsycholoog.
194800 Polikliniekbezoek - geriatrische revalidatie.
194801 Huisbezoek - geriatrische revalidatie.
194803 Dagbehandeling - geriatrische revalidatie.
194804 Verpleegdag - geriatrische revalidatie.
194805 Ambulante behandeldag - geriatrische revalidatie.
194809 Afwezigheidsdag - geriatrische revalidatie.
194814 Specialist ouderengeneeskunde - triage - geriatrische revalidatie.
194815 Specialist ouderengeneeskunde, sportarts, verpl. specialist of physician assistant - patiëntgebonden handelen (excl. triage door specialist ouderengeneeskunde, zie 194814) - geriatrische revalidatie.
194816 Fysiotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194817 Ergotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194818 Logopedie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194819 Maatschappelijk werk - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194820 Psychologie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194822 Activiteiten begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194823 Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194825 Hydrotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194826 Diëtetiek - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194827 Muziektherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194828 Psychologisch medewerker - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194829 Cognitief trainer - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194830 Therapie assistenten - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194831 Geestelijke verzorging - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194832 Transmurale begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194833 Cesar / Mensendieck oefentherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194837 Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - geriatrische revalidatie.
194838 Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - geriatrische revalidatie.
194839 Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning - geriatrische revalidatie.