Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
194831 Geestelijke verzorging - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194832 Transmurale begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194833 Cesar / Mensendieck oefentherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194837 Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - geriatrische revalidatie.
194838 Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - geriatrische revalidatie.
194839 Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning - geriatrische revalidatie.
194840 Klinische verpleging - infusies verzorgen - geriatrische revalidatie.
194841 Klinische verpleging - voedingsondersteuning - geriatrische revalidatie.
194842 Klinische verpleging - begeleiding gedragsproblematiek - geriatrische revalidatie.