Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
194801 Huisbezoek - geriatrische revalidatie.
194803 Dagbehandeling - geriatrische revalidatie.
194804 Verpleegdag - geriatrische revalidatie.
194805 Ambulante behandeldag - geriatrische revalidatie.
194809 Afwezigheidsdag - geriatrische revalidatie.
194814 Specialist ouderengeneeskunde - triage - geriatrische revalidatie.
194815 Specialist ouderengeneeskunde, sportarts, verpl. specialist of physician assistant - patiëntgebonden handelen (excl. triage door specialist ouderengeneeskunde, zie 194814) - geriatrische revalidatie.
194816 Fysiotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194817 Ergotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194818 Logopedie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194819 Maatschappelijk werk - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194820 Psychologie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194822 Activiteiten begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194823 Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194825 Hydrotherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194826 Diëtetiek - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194827 Muziektherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194828 Psychologisch medewerker - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194829 Cognitief trainer - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194830 Therapie assistenten - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194831 Geestelijke verzorging - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194832 Transmurale begeleiding - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194833 Cesar / Mensendieck oefentherapie - patiëntgebonden handelen - geriatrische revalidatie.
194837 Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - geriatrische revalidatie.
194838 Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - geriatrische revalidatie.
194839 Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning - geriatrische revalidatie.
194840 Klinische verpleging - infusies verzorgen - geriatrische revalidatie.
194841 Klinische verpleging - voedingsondersteuning - geriatrische revalidatie.
194842 Klinische verpleging - begeleiding gedragsproblematiek - geriatrische revalidatie.