Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
194840 Klinische verpleging - infusies verzorgen - geriatrische revalidatie.
194841 Klinische verpleging - voedingsondersteuning - geriatrische revalidatie.
194842 Klinische verpleging - begeleiding gedragsproblematiek - geriatrische revalidatie.