Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
031293 Voorsegmentsvitrectomie.
031295 Pars plana vitrectomie (zie de codes 031296 en 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae).
031296 Pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae (zie code 031297 voor pars plana vitrectomie bij behandeling ablatio retinae inclusief verwijderen tractiemembranen).
031297 Pars plana vitrectomie bij behandeling van ablatio retinae incl. verwijderen tractiemembranen (zie code 031296 voor pars plana vitrectomie bij ablatio retinae excl. verwijderen tractiemembr.).
031298 Verwijderen siliconenolie.
031347 Behandeling ablatio retinae middels uitwendige techniek.
031400 Verwijdering van een of meerdere corpora aliena subconjunctivaal, extra-orbitaal (excl. verwijderen plombe/explant na ablatiochirurgie zie 030826).
031423 Verwijdering van een of meerdere tumoren van de conjunctiva, met plastiek.
031424 Verwijdering van een of meerdere tumoren van de conjunctiva zonder plastiek.
031450 Opheffen symblepharon met transplantatie.
031451 Vrije plastiek van de conjunctiva met lip of ander slijmvlies.
031492 Opheffen symblepharon zonder transplantatie.
031511 Verwijdering van een of meer chalazia per zitting.
031515 Verwijderen aandoening ooglid zonder reconstructie (zie code 031516 voor verwijderen of correctie aandoening ooglid inclusief reconstructie).
031516 Verwijderen of correctie aandoening ooglid inclusief reconstructie met zwaailap of trans- of implantaat (zie code 031515 voor verwijderen aandoening ooglid zonder reconstructie).
031517 Implantatie goudgewichtje in bovenooglid.
031518 Fornix verdiepende hechtingen.
031519 Desinsertie oogspieren bovenooglid.
031521 Correctie floppy eyelid.
031522 Operatieve behandeling blepharospasme.
031523 Herstel laceratie ooglid.
031530 Ectropion operatie.
031531 Entropion operatie.
031538 Verkleining lidspeet, eventueel totale sluiting.
031543 Transnasale mediale canthopexie.
031544 Electrische epilatie van oogharen, totale behandeling.
031545 Blepharoplastiek.
031547 Correctie ptosis wenkbrauw - extern (zie 031548 voor endoscopisch).
031548 Correctie ptosis wenkbrauw - endoscopisch (zie 031547 voor extern).
031550 Canthusreconstructie.
031561 Frontalis suspensie.
031562 Levator plastiek.
031563 Fasanella-servat procedure.
031564 Verwijderen van oogharen d.m.v. elektrische epilatie of bevriezing, per zitting.
031591 Opheffen van de verkleining van de ooglidspleet respectievelijk van een gesloten lidspleet.
031620 Sondage van een of meerdere traanwegstenosen.
031621 Herstel traanpunt.
031625 Inbrengen plug punctum lacrimale.
031638 Verwijderen van een traanzak.
031640 Maken van een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak, overige (o.a. buisjes van Jones, voor Ex-DCR zie 031656, voor En-DCR zie 031657).
031656 Dacryo-cysto-rhinostomie - uitwendig (Ex-DCR, zie code 031657 voor endonasaal, zie 031640 voor maken van een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak, overige).
031657 Dacryo-cysto-rhinostomie - endonasaal (En-DCR, zie code 031656 voor extern, zie 031640 voor maken van een verbinding tussen neus en conjunctivaalzak, overige).
031663 Reconstructie canaliculus.
031711 Excisie van een of meer exostosen met los-prepareren van de gehoorgang.
031712 Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena.
031713 Gehoorgangverwijdingsoperatie (meatusplastiek).
031714 Excisie van aandoening uitwendige gehoorgang exclusief verwijderen exostosen (zie 031711).
031730 Reconstructie oorschelp met autoloog weefsel (Nagata procedures).
031740 Plastische correctie van de oorschelp bij cup ear of lop ear deformiteit.
031741 Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door middel van correctie van het oorskelet.
031742 Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door middel van excisie van weke delen.
031749 Plastische correctie van de oorschelp door middel van correctie van het oorskelet (excl. bij standdeviatie zie 031741 en bij lop ear of cup ear zie 031740).
031800 Paracentese trommelvlies.
031802 Transmeatale drainage van het middenoor met behulp van een polytheen buisje volgens fowler of daarmede vergelijkbare techniek. Inclusief eventuele adenotomie.
031812 Operatieve ingreep aan het oor met exploratie van het cavum tympani en/of het trommelvlies, die beogen het gehoor te verbeteren.
031813 Operatieve ingreep aan het oor met exploratie van het cavum tympani en/of trommelvlies, uitgevoerd als tweede tempo na een ingreep als genoemd bij de codes 031820 tot en met 031822.
031820 Epitympanale mastoid operatie met ruim openen van de koepel holte, c.q. attico antrotomie bij chronische ontstekingsprocessen.
031821 Mastoid operatie met inbegrip van eventuele complicaties.
031822 Radicaal operatie met inbegrip van eventuele complicaties.
031823 Excisie tumor midden- en/of binnenoor (exclusief verwijdering brughoektumor, zie 030178).
031840 Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van de techniek van Shea, waarbij een piston door de voetplaat wordt gebracht.
031841 Gehoorverbeterende operaties bij otosclerose door middel van stapedectomie en interpositie.
031851 Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van stapedolyse, technieken van Rosen, Fowler enzovoort.
031860 Myringoplastiek.
031861 Exploratieve tympanotomie.
031873 Gehoorverbeterende operatie bij otosclerose door middel van fenestratie van de horizontale booggang.
031878 Operatieve ingreep aan het rotsbeen en middenoor bij chronische ontstekingen, die beogen het oor te saneren en het gehoor te verbeteren (tympanoplastiek).
031891 Exploratie van de nervus facialis in het rotsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of -parese.
031892 Exploratie van de nervus facialis in het rotsbeen en/of het middenoor bij facialisparalyse of -parese met plastiek van de zenuw wegens continuiteitsverlies.
031902 Labyrinth destructie via het masto¿d.
031903 Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij volwassenen.
031904 Cochleaire implantaten nazorg volwassenen.
031905 Cochleaire implantaten (pre-)implantatie bij kinderen.
031906 Cochleaire implantaten nazorg kinderen.
031907 Vervangen processor cochleair implantaat bij volwassenen.
031908 Vervangen processor cochleair implantaat bij kinderen.
031910 Plaatsen implantaat in het rotsbeen t.b.v. een botverankerd hoortoestel.
031911 Plaatsen koppelstuk (abutment) op implantaat t.b.v. een botverankerd hoortoestel.
031912 Vervangen botverankerd hoortoestel.
032008 Ozaena operatie.
032011 Rhinotomie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen uit de neusholten.
032013 Verwijdering van een of meerdere neuspoliepen, open procedure (zie 032014 voor endoscopisch).
032014 Endoscopische verwijdering van een of meerdere neuspoliepen (zie 032013 voor open procedure).
032015 Caustische behandeling van het neusslijmvlies.
032030 Submuceuze venster septum resectie, incl.evt. conchotomie. Verwijderen crista septi, welke over de gehele diepte van de neus verloopt, met los prepareren van de slijmvliesbladen valt hieronder.
032041 Conchotomie, christotomie, spinectomie, concha-luxatie of concha infractie.
032060 Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie.
032061 Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie, gecombineerd met ingrepen ter correctie van het septum en/of het vestibulum nasi.
032062 Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi.
032064 Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.
032065 Septum correctie, als bedoeld bij code 032064 gecombineerd met correctie van de neusvleugels en het vestibulum nasi, als bedoeld bij code 032062.
032070 Repositie van neusfractuur zonder wondtoilet.
032071 Repositie van verse, naar buiten geperforeerde, neusfractuur met uitgebreid wondtoilet.
032072 Uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur. Onder uitgebreid wordt verstaan het mobiliseren, corrigeren en zonodig implanteren van kraakbeen.
032075 Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.
032076 Behandeling van een neusbloeding met tamponade van voren.
032080 Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. lokale transpositielap.
032081 Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. voorhoofdslap.
032082 Neusreconstructie: reconstructie binnenbekleding neus d.m.v. transpositielap of huidtransplantaat.
032083 Neusreconstructie: reconstructie neusskelet m.b.v. kraakbeen en/of bot.