Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
032100 Endonasale sinus maxillaris operatie, bijvoorbeeld volgens Claou¿ of Mikulicz.
032101 Kaakspoeling.
032103 Radicale sinus maxillaris operatie, bijvoorbeeld volgens Caldwell-Luc.
032104 Kaakspoeling bij kinderen onder 15 jaar onder algehele anesthesie.
032110 Endonasale sinus frontalis operatie, bijvoorbeeld volgens Halle, Mosher of Vacher.
032111 Uitwendige drainage sinus frontalis.
032112 Radicale sinus frontalis operatie.
032120 Endonasale sinus ethmoidalis operatie.
032121 Uitwendige operatie van de sinus ethmoidalis.
032130 Endonasale sinus sphenoidalis operatie.
032140 Pansinusitis (inclusief etmoïd en kaakholte volgens Lima). Hieronder wordt verstaan de behandeling van een ontsteking van drie of meer neusbijholten aan een zijde.
032151 Plastische sluiting van een of meerdere bijholtefistels aan een zijde.
032201 Laryngofissuur.
032203 Tracheotomie.
032205 Inbrengen transtracheale zuurstofkatheter met behulp van punctie en dilatatie, een zogenaamde mini-tracheotomie.
032206 Diagnostische tracheoscopie.
032207 Inbrengen ventiel-stemprothese na eerdere larynxextirpatie.
032208 Verwisselen ventiel-stemprothese.
032214 Therapeutische directe laryngoscopie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen en/of corpora aliena.
032216 Therapeutische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop ter verwijdering van een of meerdere gezwellen van de larynx.
032217 Verwijderen of opheffen aandoening larynx, open procedure (zie 032218 voor laryngoscopisch).
032218 Therapeutische laryngoscopie voor verwijderen of opheffen aandoening larynx (zie 032217 voor open procedure).
032220 Adamsappel reductie (tracheal shaving).
032223 Halfzijdige larynxextirpatie.
032231 Pharynx-larynxextirpatie inclusief evt. inbrengen ventiel-stemprothese.
032275 Resectie aandoening trachea- en/of carina, open procedure (zie 032276 voor endoscopisch).
032276 Endoscopisch verwijderen of opheffen aandoening trachea en/of carina (zie 032275 voor open procedure).
032277 Hoofdcarina reconstructie.
032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).
032282 Diagnostische directe laryngoscopie onder de operatiemicroscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).
032283 Stroboscopisch onderzoek.
032320 Tonsillectomie, bij personen tot en met 10 jaar, inclusief eventuele adenotomie.
032321 Tonsillectomie, bij personen van 11 tot en met 15 jaar, inclusief eventuele adenotomie.
032322 Tonsillectomie, bij personen van 16 jaar en ouder, inclusief eventuele adenotomie.
032330 Adenotomie.
032360 Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
032361 Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
032363 Verwijdering van een rhinopharynx-fibroom.
032372 Opheffing choanale-atresie bij kinderen.
032373 Opheffing choanale-atresie bij volwassenen.
032410 Therapeutische of diagnostische sondage met een bronchiale katheter.
032428 Operatie van sulcus superior (Pancoast) tumoren, open procedure (zie 032429 voor thoracoscopisch).
032429 Thoracoscopische operatie van sulcus superior (Pancoast) tumoren (zie 032428 voor open procedure).
032432 Bronchotomie: ter verwijdering van een of meerdere corpora aliena en/of goedaardige tumoren via incisie van de bronchus.
032433 Sleeve-resectie, open procedure (zie 032434 voor thoracoscopisch, 032435 voor VATS procedure).
032434 Thoracoscopische sleeve-resectie (zie 032433 voor open procedure en 032435 voor VATS procedure).
032435 Sleeve-resectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032434 voor thoracoscopisch, zie 032433 voor open procedure).
032452 Bronchoplastiek of hechten bronchusruptuur, open procedure (zie 032453 voor endoscopisch).
032453 Endoscopisch(e) bronchoplastiek of hechten bronchusruptuur (zie 032452 voor open procedure).
032479 Diagnostische bronchoscopie met chartismeting.
032480 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.
032484 Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.
032485 Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.
032486 Endobronchiale longvolume reductie (BLVR, zie 032487 voor bronchiale thermoplastiek en voor chirurgische LVR zie 032525 t/m 032527).
032487 Bronchiale thermoplastiek (LVR dmv RF ablatie, zie 032486 voor overige minder-invasieve LVR).
032488 Plaatsen van intrabronchiaal eenrichtingsventiel(en) voor persisterend luchtlek door middel van therapeutische bronchoscopie.
032500 Intrapulmonale drainage.
032520 Aanleggen pleuroperitoneale shunt.
032522 Bilobectomie, open procedure (zie 032523 voor thoracoscopisch, zie 032524 voor VATS procedure).
032523 Thoracoscopische bilobectomie (zie 032522 voor open procedure, zie 032524 voor VATS procedure).
032524 Bilobectomie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032523 voor thoracoscopisch, zie 032522 voor open procedure).
032525 Longvolume reductie chirurgie (LVRC), open procedure (zie 032526 voor thoracoscopisch, zie 032527 voor VATS procedure).
032526 Thoracoscopische longvolume reductie chirurgie (LVRC), zie 032525 voor open procedure, zie 032527 voor VATS procedure).
032527 Longvolume reductie chirurgie (LVRC) met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS), zie 032526 voor thoracoscopisch, zie 032525 voor open procedure).
032528 Bilaterale bullectomie, midsternaal.
032529 Bullectomie met partiele pleurectomie, open procedure (zie 032535 voor thoracoscopisch, zie 032534 voor VATS procedure).
032530 Lobectomie of segmentresectie, open procedure (zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032537 voor VATS procedure).
032532 Wigresectie, open procedure (zie 032538 voor thoracoscopisch, zie 032539 voor VATS procedure).
032533 Bilaterale resectie, midsternaal.
032534 Bullectomie met partiële pleurectomie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032535 voor thoracoscopisch, zie 032529 voor open procedure).
032535 Thoracoscopische bullectomie met partiele pleurectomie (zie 032529 voor open procedure, zie 032534 voor VATS procedure).
032536 Thoracoscopische lobectomie of segmentresectie (zie 032530 voor open procedure, zie 032537 voor VATS procedure).
032537 Lobectomie of segmentresectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032536 voor thoracoscopisch, zie 032530 voor open procedure).
032538 Thoracoscopische wigresectie (zie 032532 voor open procedure, zie 032539 voor VATS procedure).
032539 Wigresectie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032538 voor thoracoscopisch, zie 032532 voor open procedure).
032540 Pleuro-pneumonectomie, open procedure.
032542 Pneumonectomie, open procedure (zie 032547 voor thoracoscopisch, zie 032549 voor VATS procedure).
032543 Pneumonectomie met uitgebreide verwijdering lymfklieren, open procedure (zie 032548 voor endoscopisch).
032545 Thoracoscopische pleuro-pneumonectomie (zie 032540 voor open procedure).
032547 Thoracoscopische pneumonectomie (zie 032542 voor open procedure, zie 032549 voor VATS procedure).
032548 Endoscopische pneumonectomie met uitgebreide verwijdering lymfklieren (zie 032543 voor open procedure).
032549 Pneumonectomie met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032547 voor thoracoscopisch, zie 032542 voor open procedure).
032560 Aanleggen pneumothorax, inclusief periodiek bijvullen, open procedure (zie 032562 voor thoracoscopisch, zie 032563 voor VATS procedure).
032561 Extrapleurale pneumolyse.
032562 Thoracoscopisch aanleggen pneumothorax, inclusief periodiek bijvullen (zie 032563 voor VATS procedure, zie 032560 voor open procedure).
032563 Aanleggen pneumothorax met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS), inclusief periodiek bijvullen (zie 032562 voor thoracoscopisch, zie 032560 voor open procedure).
032581 Open longbiopsie (zie 032582 voor endoscopische longbiopsie).
032582 Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).
032600 Behandeling met zuigdrainages van de pleuraholte en het mediastinum.
032601 Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure).
032602 Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).
032603 Het spoelen van een empyeemholte door middel van een intra-thoracale zuigdrain of via een reeds voorhanden zijnde drain, met of zonder inbrengen van medicamenten.
032605 Operatieve behandeling van een empyema thoracis met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032601 voor open procedure).
032606 Proefthoracoscopie (zie 032602 voor proefthoracotomie).
032617 Sluiten bronchusfistel of bronchopleurale fistel, open procedure (zie 032618 voor thoracoscopisch, zie 032619 voor VATS procedure).
032618 Sluiten bronchusfistel of bronchopleurale fistel, thoracoscopisch (zie 032617 voor open procedure, zie 032619 voor VATS procedure).
032619 Sluiten bronchusfistel of bronchopleurale fistel met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032617 voor open procedure, zie 032618 voor thoracoscopisch).
032621 Sluiten fistel thoraxwand.
032622 Verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte, inclusief het eventueel hechten van longweefsel, open procedure (zie 032623 voor thoracoscopisch).