Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
032623 Thoracoscopisch verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte, inclusief het eventueel hechten van longweefsel (zie 032622 voor open procedure).
032624 Verwijderen van een of meerdere corpora aliena uit de pleuraholte mbv video-assisted thoracic surgery (VATS), incl. eventueel hechten van longweefsel (zie 032623 voor thoracosc.,zie 032622 voor open).
032628 Percutane mediastinumbiopsie.
032629 Mediastinotomie.
032631 Operatie van een of meerdere mediastinumtumoren met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS), eventueel midsternaal (zie 032633 voor endoscopisch, zie 032632 voor open procedure).
032632 Open operatie van een of meerdere mediastinumtumoren, eventueel midsternaal (zie 032633 voor endoscopisch, zie 032631 voor VATS procedure).
032633 Endoscopische operatie van een of meerdere mediastinumtumoren, eventueel midsternaal (zie 032632 voor open procedure, zie 032631 voor VATS procedure).
032650 Decorticatie van de long, open procedure (zie 032651 voor thoracoscopisch, zie 032652 voor VATS procedure).
032651 Thoracoscopische decorticatie van de long (zie 032650 voor open procedure, zie 032652 voor VATS procedure).
032652 Decorticatie van de long met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032650 voor open procedure, zie 032651 voor thoracoscopisch).
032653 Pleurodese, open procedure (zie 032654 voor thoracoscopisch, zie 032655 voor VATS procedure).
032654 Pleurodese, thoracoscopisch (zie 032653 voor open procedure, zie 032655 voor VATS procedure).
032655 Pleurodese met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032653 voor open procedure, zie 032654 voor thoracoscopisch).
032660 Grote borstwandresectie in verband met een doorgegroeide maligniteit.
032661 Sluiten open thoraxverwonding.
032662 Thoracoscopische excisie aandoening thoraxwand (zie 032663 voor VATS procedure).
032663 Excisie aandoening thoraxwand met behulp van video-assisted thoracic surgery (VATS, zie 032662 voor thoracoscopisch).
032670 Video-assisted thoracic surgery (VATS).
032671 ECC-perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet hartlong machine en perfusiepersoneel).
032672 Cardiothoracale operatie-unit standby.
032682 Pleurabiopsie.
032684 Diagnostische pleurapunctie.
032686 Diagnostische transthoracale longpunctie.
032688 Therapeutische pleurapunctie.
032701 Hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in combinatie met cytoreductie i.h.k.v. HIPECmaag-studie.
032702 Implantatie van een elektrode bij de derde sacrale zenuw i.h.k.v. SNM-studie.
032703 Subcutaan plaatsen pacemaker i.h.k.v. SNM-studie.
032704 Verwijderen elektrode bij de derde sacrale zenuw i.h.k.v. SNM-studie.
032705 Verwijderen subcutaan geplaatste pacemaker i.h.k.v. SNM-studie.
032706 Revisie subcutaan geplaatste pacemaker i.h.k.v. SNM-studie.
032707 Stamceltransplantatie autoloog i.h.k.v. BRCA1-studie.
032708 Post-transplantatietraject stamceltransplantatie autoloog i.h.k.v. BRCA1-studie.
032709 Toedienen groeifactoren autologe stamceltransplantatie i.h.k.v. BRCA1-studie.
032710 Harvest stamcellen dmv leukaferese tbv autologe stamceltransplantatie i.h.k.v. BRCA1-studie.
032711 Subcutaan plaatsen pulsgenerator, i.h.k.v. ONS-studie.
032715 Implantatie van intra-arteriële pulmonalis drukmeter i.h.k.v. CardioMEMS studie, inclusief materialen.
032716 Telemonitoring intra-arteriële pulmonalis druk i.h.k.v. CardioMEMS studie.
032900 Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).
032901 Partiele pericardresectie.
032902 Subtotale pericardresectie.
032903 Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.
032904 Pericardpunctie (zie 032900 voor open procedure en 032905 voor thoracoscopisch).
032905 Thoracoscopisch openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis (zie 032900 voor open procedure en 032904 voor percutaan).
032908 Onderbinding ductus botalli, open procedure (via hartkatheterisatie zie 032909).
032909 Endoscopische onderbinding ductus botalli via hartkatheterisatie (zie 032908 voor open procedure).
032912 Operatie coarctatio aortae (isthmus-stenose), tot 15 jaar.
032913 Operatie coarctatio aortae (isthmus-stenose), vanaf 15 jaar.
032915 Intrathoracale correctie abnormale vaatringen.
032919 Correctie afwijkingen aan de grote longarteriën.
032920 Operatie tetralogie van Fallot of shunt-operatie bij cyanotische hartgebreken, bijvoorbeeld volgens Waterstone Blalock, Glenn of Potts.
032921 'Banding' arteria pulmonalis.
032923 Septectomie volgens Blalock-Hanlon of met 'inflow-occlusie'.
032930 Open commissurotomie arteria pulmonalis of aorta.
032940 Hisbundel-katheterablatie.
032941 Katheterablatie rechter atrium.
032942 Katheterablatie accessoire bundel.
032944 Katheterablatie linker ventrikel.
032945 Katheterablatie rechter ventrikel.
032946 Katheterablatie linker atrium.
032947 Katheterablatie congenitaal vitium exclusief ductus botalli (zie 032909).
032970 Gesloten commissurotomie mitralis- of tricuspidalisklep.
032971 Gesloten recommissurotomie van de mitralisklep.
032980 Operatie wegens een perforerende hartverwonding.
032981 Verwijderen corpora aliena uit het hart (intracardiaal materiaal) met 'inflow-occlusie' (katheters).
032992 Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.
032993 Ballonpomp per punctie als bijkomende ingreep.
032995 Ballonpomp per open procedure als zelfstandige ingreep.
032996 Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.
032997 Percutaan inbrengen hartpomp (o.a. Impella).
033005 Trachearesectie met reimplantatie linker hoofdbronchus.
033006 Trachearesectie met inhechten prothese.
033014 Operatie recidief coarctatio aortae.
033025 Operatie tricuspidaal-atresie volgens Fontan.
033029 Cardiomyectomie.
033031 Correctie van een infundibulaire en/of valvulaire pulmonalisstenose.
033032 Correctie van een valvulaire aortastenose (commissurotomie).
033033 Correctie van een subvalvulaire membraneuze aortastenose.
033034 Correctie van een musculaire subvalvulaire aortastenose.
033035 Operatie voor ziekte van Ebstein, inclusief klepvervanging.
033036 Correctie van een supravalvulaire aortastenose.
033040 Sluiten van een atrium-septum defect, type 2.
033041 Correctie van partieel abnormale longvenen.
033042 Sluiten van een eenvoudig ventrikel-septum defect.
033043 Correctie van abnormale coronairverbindingen zoals fistels of een abberante oorsprong.
033044 Correctie van een atrium-septum defect, type 1.
033045 Correctie van een cor triatrium.
033046 Correctie van totaal abnormale longvenen.
033047 Sluiten van een ventrikel-septum defect, onder andere opheffing van 'banding'.
033049 Percutane mechanische linker hartoor sluiting.
033050 Correctie van een ruptuur van de sinus valsalvae.
033051 Correctie van een atrio-ventriculair kanaal.
033060 Sluiten van een atrium-septum defect type 2 + correctie abnormale longvenen met behulp van 'patch'.
033061 Volledige correctie van een tetralogie van Fallot.
033062 Correctie van een double-outlet rechter ventrikel.
033063 Operatie voor transpositie van de grote vaten volgens Mustard of Senning.
033064 Correctie van een aorta-insufficientie + een ventrikel-septum defect.
033065 Volledige correctie van een tetralogie van Fallot na een vroeger shunt-operatie.
033066 Aanleggen van een verbinding tussen rechter ventrikel en arteria pulmonalis volgens Rastelli.
033068 Norwood procedure bij HLHS (hypoplastisch linker hartsyndroom).
033069 Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.