Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
033291 Vervangen van subcutane automatische defibrillator (AICD) excl. elektroden, incl. aansluiten elektroden en afregelen van defibrillator.
033292 Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.
033293 Implantatie Left Ventricular Assist Device (LVAD).
033294 Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD).
033295 Implanteren en aansluiten device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart.
033296 Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - lange termijn ondersteuning hart.
033297 Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - lange termijn ondersteuning hart.
033298 Implantatie van subcutane automatische defibrillator (AICD) excl. elektroden, incl. aansluiten elektroden en afregelen van defibrillator.
033299 Endocardresectie of destructie aandoening endocard m.b.v. laser of cryocoagulatie.
033301 Embolectomie van intrathoracale bloedvaten, open procedure (zie 033302 voor endovasculair).
033302 Embolectomie van intrathoracale bloedvaten, endovasculair (zie 033301 voor open procedure).
033311 Controle op de werking van cardiale implanteerbare elektronische devices (CIED's) of uitwendige cardioversie-defibrillator (LifeVest), inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.
033341 Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor endovasculair).
033342 Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, endovasculair (zie 033341 voor open procedure).
033350 Percutane transluminale angioplastiek niet-coronaire centrale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).
033351 Percutane transluminale angioplastiek niet-coronaire centrale arteriën exclusief de nierarterie (zie 033360).
033360 Percutane transluminale angioplastiek van de nierarterie.
033400 Embolectomie van bloedvaten van hoofd, hals en hersenbasis.
033420 Therapeutische punctie arterioveneuze malformatie (zie 033427 voor open procedure, zie 033428 voor endoscopisch).
033421 Craniotomie voor high-flow bypass.
033422 Craniotomie voor aanleggen distale bypass (oa STA-MCA) en/of desobstructie intracranieel vat.
033423 Operatieve behandeling intracranieel aneurysma achterste deel cirkel van Willis.
033424 Operatieve behandeling intracranieel aneurysma voorste deel cirkel van Willis, frontotemporale benadering.
033425 Craniotomie voor verwijderen arterioveneuze malformatie, diep gelegen of SM-graad 3 of hoger.
033426 Craniotomie voor verwijderen arterioveneuze malformatie, oppervlakkig cerebraal of cerebellair, SM-graad 1 of 2.
033427 Herstel arterioveneuze malformatie, open procedure (zie 033428 voor endoscopisch, zie 033420 voor therapeutische punctie, zie 033425 en 033426 voor intracraniële vaten).
033428 Endoscopisch herstel arterioveneuze malformatie (zie 033427 voor open procedure, zie 033420 voor therapeutische punctie, zie 033448 voor intracraniële vaten).
033429 Operatieve behandeling extracraniële aneurysmata.
033432 Occlusie van een ongeruptureerd intracranieel aneurysma met behulp van coils.
033433 Occlusie van een geruptureerd intracranieel aneurysma met behulp van coils.
033434 Occlusie van een intracraniële vaatmalformatie met behulp van coils of lijm.
033435 Craniovasculaire neurointerventie met behulp van ballonocclusie.
033436 Preventieve craniovasculaire neurointerventie met behulp van coil of lijm ivm de behandeling van een meningeoom.
033441 Operatief herstel intracraniële aneurysmata d.m.v. craniotomie (zie 033442 voor endovasculair).
033442 Endovasculair herstel intracraniële aneurysmata.
033443 Operatief herstel intracraniële arterioveneuze fistel d.m.v. craniotomie.
033444 Herstel intracraniële arterioveneuze fistel m.b.v. endovasculaire of radionucleaire technieken.
033445 Desobstructie intracraniële vaten.
033446 Anastomose intracraniële vaten.
033447 Excisie of intra-operatieve embolisatie arterio-veneuze malformatie intracraniële vaten d.m.v. craniotomie (voor endovasculair zie 033448, voor radionucleair zie 033449, voor overige vaten 033427).
033448 Endovasculair herstel arterioveneuze malformatie intracraniële vaten (zie 033425 en 033426 via craniotomie, zie 033449 voor radionucleair).
033449 Radionucleaire behandeling arterioveneuze malformatie intracraniële vaten (stereotactische radiochirurgie, zie 033425 en 033426 via craniotomie, zie 033448 voor endovasculair).
033450 Reconstructie aan een slagader zoals arteria carotis door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch.
033480 Extracraniele onderbinding van een der halsslagaders als zelfstandige ingreep bij verwondingen.
033481 Carotis onderbinding bij cerebrale vaatafwijkingen, inclusief het opzetten en op een later tijdstip verwijderen van de selverstone-klem (volledige behandeling).
033490 Excisiebiopsie van de arteria temporalis.
033491 Percutane angioplastiek cerebropetale vaten (zie 033699 voor niet-coronaire perifere vaten en 033350 voor niet-coronaire centrale vaten).
033492 Navigatiegeleide, endoscopische of stereotactische evacuatie intracerebraal hematoom.
033493 Percutane angioplastiek cerebropetale arteriën (zie 033672 voor niet-coronaire perifere arteriën en 033351 voor niet-coronaire centrale arteriën).
033497 Evacuatie intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).
033498 Evacuatie intracerebraal hematoom, infratentorieel, niet traumatisch (zie 033497 voor supratentorieel).
033499 Stereotactische evacuatie intracerebraal hematoom, niet traumatisch.
033501 Embolectomie van bloedvaten in de buik, open procedure (zie 033502 voor endovasculair).
033502 Embolectomie van bloedvaten in de buik, endovasculair (zie 033501 voor open procedure).
033511 Embolisatie van bekken vene(n).
033512 Klepreconstructie, diep veneus.
033520 Operaties aan intra-abdominaal gelegen grote arteriën, zonder herstel der continuïteit of ateriectomie, open procedure (zie 033521 voor endoscopisch).
033521 Endoscopische operaties aan intra-abdominaal gelegen grote arteriën, zonder herstel der continuïteit of ateriectomie (zie 033520 voor open procedure).
033554 Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).
033555 Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, endovasculair (zie 033554 voor open procedure).
033559 Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van een arteria renales, open procedure (zie 033560 voor endovasculair).
033560 Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van een arteria renales, endovasculair (zie 033559 voor open procedure).
033561 Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van beide arteriae renales, open procedure (zie 033562 voor endovasculair).
033562 Inbrengen van een aorta-bifurcatie prothese en reconstructie van beide arteriae renales, endovasculair (zie 033561 voor open procedure).
033564 Aanleggen arterioveneuze fistel centrale vaten.
033565 Opheffen arterioveneuze fistel centrale vaten.
033572 Selectieve decompressie operatie aan het porta-systeem, via een vaatanastomose.
033581 Onderbinden of vernauwen van de vena cava als zelfstandige ingreep.
033582 Mechano-chemische endoveneuze ablatiebehandeling (Clarivein), voor overige endoveneuze behandeling stamvene onderste extremiteit zie 033621.
033583 Rekanalisatie van gecomprimeerde vena cava inferior of van haar directe zijtak(ken).
033584 Rekanalisatie van geobstrueerde vena cava inferior of van haar directe zijtak(ken).
033585 Rekanalisatie van geobstrueerde vena cava inferior met rekanalisatie van haar directe zijtak(ken).
033587 Rekanalisatie van gecomprimeerde vena cava superior of van haar directe zijtak(ken).
033588 Rekanalisatie van de geobstrueerde vena cava superior of van haar directe zijtak(ken).
033600 Embolectomie van perifere bloedvaten.
033602 Veneuze thrombectomie.
033603 Venasectie.
033604 Aanleggen van locale intraveneuze anesthesie + bloedleegte of plexus blokkade van een extremiteit in combinatie met andere ingrepen in dezelfde zitting.
033605 Inbrengen van een port-a-cath systeem.
033606 Veneuze trombectomie, open procedure, exclusief bij acute diepe trombose (zie 033607).
033607 Veneuze trombectomie bij acute diepe trombose, open procedure (bij niet acute diepe trombose zie 033606).
033608 Veneuze trombectomie met plaatsen stent bij acute diepe trombose, open procedure.
033610 Intraveneuze trombolyse (IVT), exclusief bij acute diepe trombose (zie 033611).
033611 Intraveneuze trombolyse (IVT) bij acute diepe trombose (bij niet acute diepe trombose zie 033610).
033612 Intraveneuze trombolyse (IVT) met plaatsen stent bij acute diepe trombose.
033620 Operatieve behandeling vaatlijden stamvene onderste extremiteit (zie 033582 voor Clarivein en 033621 voor overige endoveneuze behandeling).
033621 Endoveneuze behandeling vaatlijden stamvene onderste extremiteit exclusief Clarivein (zie 033582).
033622 Flebectomie volgens Muller of transilluminated powered flebectomie (TIPP).
033623 Sclerocompressietherapie (exclusief echogeleide sclerocompressietherapie zie 033624).
033624 Echogeleide sclerocompressietherapie.
033630 Operaties aan extra-thoracaal gelegen grote arteriën, zonder herstel der continu¿teit arteriectomie aan de extremiteiten.
033631 Onderbinden van een groot bloedvat of lymfevat.
033649 Rekanalisatie van geobstrueerde vena femoralis of van haar directe diep veneuze zijtak(ken).
033650 Operatieve behandeling in een of meer zittingen van de volledige chronische veneuze insufficientie van een been.
033651 Excisie van een varix.
033652 Excisie van twee varices.
033653 Excisie van drie varices.
033654 Excisie van meer dan drie varices.
033656 Exerese van de gehele vena saphena magna met locale excisie van multiple varices, mits niet vallend onder code 033650.
033657 Exerese van de gehele vena saphena parva met locale excisie van multiple varices, mits niet vallend onder code 033650.