Zorgactiviteiten

Op deze pagina treft u een lijst van alle zorgactiviteiten die in DIS voorkomen. Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten. Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan. Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgactiviteitencode of omschrijving zoeken naar een specifieke zorgactiviteit.

Zorgactiviteit code Omschrijving
033670 Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).
033672 Percutane angioplastiek niet-coronaire perifere arteriën (zie 033351 voor niet-coronaire centrale arteriën).
033673 Aanleggen axillo-bifemorale bypass.
033674 Aanleggen axillo-femorale bypass.
033677 Aanleggen cross-over arteria subclavia of arteria femoralis.
033678 Aanleggen femoro-popliteale bypass, open procedure (zie 033679 voor endovasculair).
033679 Endovasculaire behandeling femoro-popliteale traject (zie 033678 voor open procedure).
033680 Aanleggen femoro-tibiale bypass, open procedure (zie 033681 voor endovasculair).
033681 Endovasculaire behandeling femoro-tibiale traject (zie 033680 voor open procedure).
033682 Operatie voor perifere aneurysma(ta) of perifere arterioveneuze fistel(s), open procedure (zie 033683 voor endovasculair).
033683 Endovasculaire operatie voor perifere aneurysma(ta) of perifere arterioveneuze fistel(s) (zie 033682 voor open procedure).
033684 Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, open procedure (zie 033685 voor endovasculair).
033685 Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, endovasculair (zie 033684 voor open procedure).
033686 Aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), open procedure (zie 033687 voor laparoscopisch).
033687 Laparoscopisch aanleggen intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD, zie 033686 voor open procedure).
033691 Aanleggen uitwendige arterioveneuze shunt.
033692 Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.
033693 Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt met bypass.
033694 Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).
033695 Opheffen uitwendige arterioveneuze shunt.
033696 Opheffen inwendige arterioveneuze shunt.
033697 Reconstructie arteriële of veneuze pool bij in- of uitwendige arterioveneuze shunt exclusief revisie inwendige arterioveneuze shunt (zie 033700 en 033701).
033698 Inbrengen centrale veneuze katheter of een navelkatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.
033699 Percutane angioplastiek niet-coronaire perifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).
033700 Revisie inwendige arterioveneuze shunt, endovasculair (zie 033701 voor open procedure).
033701 Revisie inwendige arterioveneuze shunt, open procedure (zie 033700 voor endovasculair).
033702 Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD), open procedure (zie 033703 voor laparoscopisch).
033703 Revisie intraperitoneale shunt ten behoeve van continue ambulante peritoneale dialyse, laparoscopisch (CAPD, zie 033702 voor open procedure).
033704 Inbrengen navelkatheter bij een pasgeborene voor voeding of drukmeting.
033721 Uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren, open procedure (zie 033723 voor laparoscopisch).
033722 Stageringslymfadenectomie van het kleine bekken, open procedure (zie 033724 voor laparoscopisch niet retroperitoneaal, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).
033723 Laparoscopische uitgebreide verwijdering van para-aortale lymfklieren (zie 033721 voor open procedure).
033724 Laparoscopische stageringslymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033725 voor laparoscopisch retroperitoneaal).
033725 Laparoscopische retroperitoneale stageringslymfadenectomie van het kleine bekken (zie 033722 voor open procedure, zie 033724 voor laparoscopisch niet retroperitoneaal).
033730 Therapeutische verwijdering van alle lymfklieren tussen onderkaak en clavicula incl. verwijdering van de musculus sternocleidomastoideus en vena jugularis.
033741 Regionale lymfklierextirpatie, open procedure (zie 033742 voor endoscopisch).
033742 Endoscopische regionale lymfklierextirpatie (zie 033741 voor open procedure).
033752 Een of meerdere lymfatico-veneuze anastomosen van een volledige extremiteit.
033780 Diagnostische lymfklierextirpatie, supraclaviculair of infraclaviculair (excl. sentinel node procedure zie 033781 voor open procedure en 033782 voor laparoscopisch).
033781 Verwijderen poortwachterklier, open procedure (sentinel node procedure, zie 033782 voor laparoscopisch).
033782 Laparoscopisch verwijderen poortwachterklier (sentinel node procedure, zie 033781 voor open procedure).
033820 Miltoperatie, waaronder extirpatie, open procedure (zie 033821 voor laparoscopisch).
033821 Laparoscopische miltoperatie, waaronder extirpatie (zie 033820 voor open procedure).
033822 Stageringslaparotomie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovaria (zie 033824 voor stageringslaparoscopie).
033823 Miltextirpatie als onderdeel van een laparotomie om andere redenen, open procedure (zie 033825 voor laparoscopisch).
033824 Stageringslaparoscopie bijvoorbeeld maligne lymfomen inclusief miltextirpatie en eventuele fixatie van de ovaria (zie 033822 voor stageringslaparotomie).
033825 Laparoscopische miltextirpatie als onderdeel van een laparoscopie om andere redenen (zie 033823 voor open procedure).
033911 Locale excisie mammatumor met vriescoupe of onder rontgencontrole onder algehele anesthesie.
033913 Conusexcisie van de mamma.
033918 Diagnostische ductoscopie, inclusief eventueel biopt(en) en/of eventuele excisie(s).
033920 (Subcutane) mastectomie met of zonder huidreductie, zonder okseltoilet.
033921 Gynaecomastie-extirpatie.
033930 Mamma amputatie met verwijderen van oksellymfklieren.
033950 Mamma amputatie met uitgebreide verwijdering van axillaire infraclaviculaire en retrosternale lymfklieren.
033971 Plastische correctie deformiteit van mamma (excl. plastische correctie deformiteit van mamma d.m.v. Autologe Vet Transplantatie na eerdere mammareconstructie of mammasparende operatie, zie 033974).
033972 Chirurgische tepel(hof) reconstructie.
033973 Mammareconstructie d.m.v. BRAVA-AFT (Autologous Fat Transfer) systeem i.h.k.v. BREAST-studie.
033974 Plastische correctie deformiteit van mamma d.m.v. Autologe Vet Transplantatie na eerdere mammareconstructie of mammasparende operatie.
034010 Extirpatie grote kaakcyste.
034040 Operatieve verwijdering van een of meerdere geretineerde tandelementen.
034101 Plastiek Frenulum linguae door middel van opschuif- of Z-plastiek.
034111 Extirpatie van de gehele tong.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.
034140 Primaire behandeling van gehemeltespleten in het voorste gedeelte van het palatum.
034141 Primaire behandeling van gehemeltespleten in het achterste gedeelte van het palatum.
034142 Sluiten palatumfistel.
034150 Aanspannen lip d.m.v. wig excisie.
034155 Uvulopalatofaryngoplastiek (UPPP).
034156 Laser-geassisteerde uvulopalatoplastiek (LAUP).
034157 Uvulopalateale flap (UPF).
034158 Radiofrequente thermotherapie van de tongbasis (RFTB).
034159 Hyoïdthyroïdpexie (HTP, hyoïdsuspensie).
034160 Extirpatie tumor weke delen van de mond.
034210 Verwijdering van een of meerdere speekselstenen, per klier en/of ductus.
034222 Partiele extirpatie van het opppervlakkig deel van de glandula parotis.
034223 Totale extirpatie van het oppervlakkig deel van de glandula parotis.
034232 Extirpatie van de glandula submandibularis of de glandula sublingualis.
034240 Totale parotidectomie.
034261 Operatie van een speekselfistel.
034300 Operatie cardiospasmus, open procedure (zie 034302 voor endoscopisch).
034301 Operatieve behandeling oesophagusstenose, open procedure (zie 034303 voor endoscopisch).
034302 Endoscopische operatie cardiospasmus.
034303 Endoscopische operatieve behandeling oesophagusstenose (zie 034301 voor open procedure).
034308 Endoscopische oesophagotomie (zie 034309 voor open procedure).
034309 Oesophagotomie, open procedure (zie 034308 voor endoscopisch).
034310 Operatieve behandeling oesophagus-divertikel volgens Zenker, open procedure (zie 034311 voor endoscopisch).
034311 Endoscopische operatieve behandeling oesophagus-divertikel volgens Zenker (zie 034310 voor open procedure).
034312 Behandeling van een oesophagus-divertikel met laserchirurgie.
034313 Oesofago-oesofagostomie.
034321 Endoscopische radiofrequente ablatie (RF-ablatie) aandoening oesophagus (voor endoscopische mucosectomie zie 034640).
034322 Resectie van oesophaguscarcinoom.
034323 Oesophagusresectie, open procedure (zie 034324 voor thoracoscopisch).
034324 Thoracoscopische oesophagusresectie (zie 034323 voor open procedure).
034342 Oesophagusresectie met colonimplantatie (met jejunuminterpositie zie 034398, met gastric pull-up zie 034399).
034353 Operatieve behandeling oesofagusatresie excl. long gap oesofagusatresie (zie 035354), open procedure (zie 034355 voor thoracoscopisch).
034355 Thoracoscopische operatieve behandeling oesofagusatresie excl. long gap oesofagusatresie (zie 035353) (zie 034353 voor open procedure).
034360 Operatieve behandeling oesophagusperforatie.
034372 Behandeling van bloedingen uit oesophagus varices door middel van de knoop van Boerema of door transsectie van de oesophagus.
034386 Echo-oesofagoscopie, inclusief eventuele biopten.
034387 Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief eventuele biopten.