DBC-zorgproduct 990516027

Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

Jaar Gemiddelde verkoopprijs
2013 Niet bepaald
2014 Niet bepaald
2015 Niet bepaald
2016 Niet bepaald
2017 Niet bepaald
2018 Niet bepaald
2019 Niet bepaald

Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:

2013

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3408 - Myocarditis / cardiomyopathie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3407 - Endocarditis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 2

2014

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3407 - Endocarditis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3408 - Myocarditis / cardiomyopathie 1

2015

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3408 - Myocarditis / cardiomyopathie 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3407 - Endocarditis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 2

2016

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 4
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3408 - Myocarditis / cardiomyopathie 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 3

2017

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3406 - Decompensatio cordis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3407 - Endocarditis 1

2018

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 5
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3407 - Endocarditis 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3406 - Decompensatio cordis 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3408 - Myocarditis / cardiomyopathie 1

2019

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3499 - Overige cardiologische aandoeningen 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3410 - Ritmestoornissen 1
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3407 - Endocarditis 1
Terug