DBC-zorgproduct 991630050

Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

Jaar Gemiddelde verkoopprijs
2016 Niet bepaald
2017 Niet bepaald

Geregistreerd bij de volgende specialismen / diagnoses:

2016

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 7
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3522 - Spraak-taal(ontwikkelings)stoornis 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3518 - Retardatie (motorisch) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0502 - Extrapyramidaal niet Morbus Parkinson 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0511 - Dystonieën (w.o. blefarospasme) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 1301 - Spina bifida (occulta) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0311 - Neurologische complicatie alg. stofwisselingsziekte 1

2017

Specialisme Diagnose Aantal patiënten
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3520 - Retardatie (combinatie) 3
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3521 - Spina bifida 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3518 - Retardatie (motorisch) 2
0316 - Medisch specialisten, kindergeneeskunde 3517 - Retardatie (mentaal) 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 1301 - Spina bifida (occulta) 3
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0311 - Neurologische complicatie alg. stofwisselingsziekte 2
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0432 - Retardatie met cerebrale afwijkingen 2
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0499 - Overige psychische stoornissen 1
0330 - Medisch specialisten, neurologie 0399 - Overige deficiënties, metabool, voeding 1
Terug