Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
029299022 Diagnostisch onderzoek bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299023 Diagnostisch onderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299024 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299025 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299026 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299027 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299028 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299031 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
029299033 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299034 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299035 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299036 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299038 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
029299040 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299041 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299042 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299043 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299044 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299046 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299048 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299049 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299053 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299054 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299055 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299056 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029399002 Inbrengen van een gewrichtsprothese bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399003 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399005 Zeer ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399006 Zeer ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399007 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399010 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399012 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399013 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399014 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399015 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399016 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399017 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399020 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399021 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399022 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399024 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399025 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399027 Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399028 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
029399029 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
029399030 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399031 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399032 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399033 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399035 Heroperatie aan een lage rughernia of aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399037 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
029399039 Uitgebreide operatie bot bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399040 Overige operaties aan de lage rug, waaronder lage rughernia bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399041 Overige operaties aan de lage rug, waaronder lage rughernia, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399042 Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399043 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399044 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399045 Operatie bot bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399046 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399047 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399048 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399050 Operatie weke delen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
029399052 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399053 Overige ingewikkelde operatie aan de borstkas bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399054 Overige ingewikkelde operatie aan de borstkas tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399056 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399057 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399061 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399062 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399063 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399064 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399065 Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029399066 Operatie aan de wervelkolom bij kanker van bot, kraakbeen of weke delen
029499002 Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499003 Uitgebreide operatie lymfevaten en/of huid en/of oor en/of afsluiten van een bloedvat bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499004 Uitgebreide operatie lymfevaten en/of huid en/of oor en/of afsluiten van een bloedvat tijdens een ziekenhuisopname bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499005 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499006 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499008 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499009 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499010 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499012 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499013 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499014 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499015 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499017 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499018 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499019 Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499020 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan
029499022 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan