DBC-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle DBC-zorgproducten die in DIS voorkomen. Een DBC-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over DBC-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per DBC-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
990089046 Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)
990089047 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij chronische pijn
990089048 Minder complexe pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
990089050 Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn
990089051 Minder complexe pijnbestrijding met een ziekenhuisopname bij zenuwpijn
990089053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij kanker
990089054 Verwijderen van een pijnbestrijding pompsysteem bij pijn
990089055 Afstellen van een pijnbestrijdingsapparaat dat elektrische prikkels geeft bij pijn
990089056 Vervangen van de batterij bij een pijnbestrijdingsapparaat dat elektrische prikkels geeft bij pijn
990089057 Verwijderen van een pijnbestrijding pompsysteem bij pijn bij lage rugklachten
990089058 Afstellen van een pijnbestrijdingsapparaat dat elektrische prikkels geeft bij pijn bij lage rugklachten
990089059 Vervangen van de batterij bij een pijnbestrijdingsapparaat dat elektrische prikkels geeft bij pijn bij lage rugklachten
990089060 Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht
990089061 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)
990089062 Minder complexe pijnbestrijding bij chronische pijn
990089065 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij zenuwpijn
990089066 Afstellen van een pijnbestrijding pompsysteem bij pijn
990089068 Afstellen van een pijnbestrijding pompsysteem bij pijn bij lage rugklachten
990089069 Vervangen van de batterij bij een pijnbestrijding pompsysteem bij pijn bij lage rugklachten
990089070 Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden
990089071 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht
990089072 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)
990089075 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
990089076 Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn
990089077 Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)
990089078 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden
990089079 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht
990089082 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijnbestrijding bij chronische pijn
990089083 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn
990089084 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)
990089085 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden
990089088 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)
990089089 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn
990089090 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)
990089093 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn aan het gezicht
990089097 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijnbestrijding in verband met pijn aan de ingewanden
990089099 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn
990089101 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)
990089102 Begeleiding op locatie door een medisch specialist bij de behandeling met een baclofenpomp
990116003 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken i.v.m. kanker bij kind
990116004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kind
990116005 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kind
990116006 Begeleiding bij bloedtransfusie i.v.m. kanker bij kind
990116007 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kind
990116008 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kind
990116009 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kind
990116010 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kind
990116011 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kind
990116014 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kind
990116015 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kind
990116016 Onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kind
990116018 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand i.v.m. kanker bij kind
990116019 Intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kind
990116020 Onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kind
990116022 Nazorg na kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind)
990116023 Onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kind
990116025 Nazorg na kanker aan het centrale zenuwstelsel (bij kind)
990116027 Nazorg na vaste (solide) tumoren (bij kind)
990116029 Onderzoek gericht op het uitsluiten of ontdekken van kanker bij kind
990116030 Zeer intensief onderzoek en behandeling bij kanker of teruggekeerde kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind)
990116031 Zeer intensief onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind)
990116033 Intensief onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind)
990116034 Intensief onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind)
990116036 Onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind)
990116037 Onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind)
990116039 Zeer intensief onderzoek en behandeling bij kanker of teruggekeerde kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind)
990116040 Zeer intensief onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind)
990116042 Intensief onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind)
990116043 Intensief onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind)
990116045 Onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind)
990116046 Onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind)
990116048 Zeer intensief onderzoek en behandeling bij vaste (solide) tumoren of teruggekeerde vaste (solide) tumoren (bij kind)
990116049 Zeer intensief onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij vaste (solide) tumoren (bij kind)
990116051 Intensief onderzoek en behandeling bij vaste (solide) tumoren (bij kind)
990116052 Intensief onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij vaste (solide) tumoren (bij kind)
990116054 Onderzoek en behandeling bij vaste (solide) tumoren (bij kind)
990116055 Onderzoek en behandeling tijdens vervolgcontact bij vaste (solide) tumoren (bij kind)
990116057 Zeer intensief onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116058 Intensief onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116059 Onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116060 Zeer intensief onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116061 Intensief onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116062 Onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116063 Zeer intensief onderzoek en behandeling bij vaste (solide) tumoren (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116064 Intensief onderzoek en behandeling bij vaste (solide) tumoren (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990116065 Onderzoek en behandeling bij vaste (solide) tumoren (bij kind) (start behandeling voor 2017)
990216003 Drie bloedplasmafiltratie/ -feresebehandelingen bij een nieraandoening (bij kind)
990216005 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een nieraandoening (bij kind)
990216006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kind)
990216007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kind)
990216008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een nieraandoening (bij kind)
990216010 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)
990216011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)
990216013 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kind)
990216014 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kind)
990216015 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)
990216016 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)
990216018 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)
990216020 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)
990216022 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot maximaal 3 dialyses per week bij nierfalen (bij kind)