Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
991316027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316028 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991316029 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind
991416004 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij reuma (bij kind)
991416005 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij reuma (bij kind)
991416007 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij reuma (bij kind)
991416008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij reuma (bij kind)
991416009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij reuma (bij kind)
991416010 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416012 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416013 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij reuma (bij kind)
991416014 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij reuma (bij kind)
991416015 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416016 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416017 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416018 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416020 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij reuma (bij kind)
991416021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij reuma (bij kind)
991416022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij reuma (bij kind)
991416024 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416025 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991416026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)
991516003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516004 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij vetzucht (bij kind)
991516005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij vetzucht (bij kind)
991516006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516007 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht (bij kind)
991516014 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij vetzucht (bij kind)
991516016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516020 Jodiumtherapie met maximaal 2 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516021 Jodiumtherapie met meer dan 2 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516022 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)
991516023 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een groeiachterstand (bij kind)
991516024 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516025 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)
991516026 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp met sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderen
991516027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516028 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een groeiachterstand (bij kind)
991516031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)
991516032 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een groeiachterstand (bij kind)
991516033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (bij kind)
991516034 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516035 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516037 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp zonder sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderen
991516038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516040 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516042 1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (kind)
991516043 Behandeling/onderzoek en/of meer dan 2 polibezoeken/consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij stoornis hormoonproductie bijnieren/- in geslachtsontwikkeling/afwijkende CHT-screening (bij kind)
991516044 Behandeling/onderzoek of meer dan 2 polibezoeken/consult. op afstand of dagbeh. + bijzondere activiteiten bij stoornis hormoonproductie bijnieren/- geslachtsontwikkeling/afwijking CHT-screening (kind)
991516046 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (bij kind)
991516047 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516049 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516051 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de schildklier (bij kind)
991516053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516054 Plaatsen sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516055 Begeleiden van patiënten met een insulinepomp en een sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516056 Begeleiden van patiënten met een insulinepomp bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516057 Begeleiden van patiënten met een sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind
991516058 Plaatsen sensor (RT-CGM) bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991516059 Begeleiden van patiënten met een sensor (RT-CGM) bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)
991630002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630003 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630004 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630005 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630006 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)
991630009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630012 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630013 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630014 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630015 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630016 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)
991630021 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630022 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630023 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630024 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630025 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630026 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij bloeding of verstopping bloedvaten in de hersenen (kind)
991630029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)
991630032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630034 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)
991630035 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)