Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
020117012 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117013 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij een kwaadaardig gezwel
020117014 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117015 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij een kwaadaardig gezwel
020117016 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel
020117019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel
020117020 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel
020117021 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117022 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel
020117023 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel
020117024 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
020117025 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
020117026 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij een kwaadaardig gezwel
020117027 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117028 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij een kwaadaardig gezwel
020117029 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117031 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
020117032 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
020117033 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel
020117034 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117035 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel
020117036 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117037 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel
020117039 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel
020117041 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117042 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij een kwaadaardig gezwel
020117046 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij een kwaadaardig gezwel
020117047 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
020117048 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij een kwaadaardig gezwel
020117049 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij een kwaadaardig gezwel
028899016 Operatie aan de speekselklier(en) bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel van de speekselklier
028899019 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899022 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028899024 Zeer uitgebreide operatie aan het darmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899025 Uitgebreide operatie aan het darmkanaal tijdens een ziekenhuisopname bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899026 Uitgebreide operatie aan het darmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899027 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, ziekenhuisopname meer dan 2 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899028 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899030 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899031 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899032 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899033 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899035 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel
028899037 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel in de lever
028899038 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel in de lever
028899039 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel in de lever
028899040 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig gezwel in de lever
028899041 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig gezwel in de lever
028899042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel in de lever
028899043 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel in de lever
028899046 Kijkoperatie van de dikke darm bij de screening op kanker van dikke darm of endeldarm
028899048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op kanker van dikke darm of endeldarm
028899050 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
028999003 Behandeling/onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode -/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999004 Operatieve ingreep bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999005 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999007 Toediening van chemotherapie bij acute leukemie
028999010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij heelkunde bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999013 Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999014 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999015 Aderlating bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999016 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999017 Toedienen medicijnen die het afweersysteem versterken via infuus/injectie bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999018 Toedienen via infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999019 Begeleiding bij behandeling met chemotherapie/medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999020 Begeleiding bij behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens ziekenhuisopname bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999021 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999022 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999023 Ziekenhuisopname met meer dan 56 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999024 Ziekenhuisopname van 28 tot maximaal 56 verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999025 Maximaal 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999026 1 of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999027 Meer dan 2 onderzoeken en/of behandelingen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999028 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999029 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999030 Toediening van chemotherapie bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999031 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999032 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999033 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999034 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999035 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999036 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999037 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999038 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999040 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999042 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999043 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
028999052 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode-/witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999053 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999057 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij acute leukemie
028999058 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999059 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999060 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999061 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999062 Ondersteunende+verlichtende zorg max. 2 dagbehandelingen/min. 3 polibezoeken/consultaties op afstand/min. 3 onderzoeken bij ziekte waarbij lichaam teveel rode-/witte bloedcellen/bloedplaatjes aanmaakt
028999063 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt