Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
028999065 Behandeling met hormonen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999066 Behandeling met hormonen bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999067 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999068 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt
028999069 Toediening via infuus of injectie van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken en/of hormonen met meer dan 15 verpleegdagen bij acute leukemie
028999070 Toediening via infuus of injectie van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken en/of hormonen met maximaal 15 verpleegdagen bij acute leukemie
028999071 Toediening via infuus of injectie van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken en/of hormonen bij acute leukemie
028999073 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken en/of hormonen bij acute leukemie
029099003 Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklieren uit de hals bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099004 Wegnemen van uitzaaiingen in de longen gecombineerd met lokaal toedienen van chemotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099005 Begeleiding bij radiotherapie of voorgaand aan een operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas
029099006 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099007 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099010 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099013 Operatieve ingreep bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099014 Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099015 Operatieve ingreep aan de luchtpijp of de borstwand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099016 Operatieve ingreep aan de luchtpijp of de borstwand tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van ademhalingsstelsel of andere organen in borstkas
029099018 Begeleiding bij behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van het ademhalingsstelsel of organen in de borstkas
029099019 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099020 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken met begeleiding bij radiotherapie bij kanker ademhalingsstelsel of organen in borstkas
029099021 Begeleiding bij chemoth. en/of medicijnen die de afweer versterken, ziekenhuisopname met begeleiding bij radiotherapie of operatie bij kanker ademhalingstelsel of organen in de borstkas
029099022 Toediening chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099023 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099024 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken met begeleiding radiotherapie bij kanker ademhalingsstelsel of organen in de borstkas
029099025 Toediening chemoth. en/of medicijnen die de afweer versterken, ziekenhuisopname met begeleiding radiotherapie of operatie bij kanker ademhalingstelsel of organen in de borstkas
029099026 Operatieve ingreep aan het strottenhoofd tijdens een ziekenhuisopname van maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099027 Operatieve ingreep aan het strottenhoofd tijdens een ziekenhuisopname van meer dan 28 verpleegdagen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099028 Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099029 Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099031 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099032 Operatieve ingreep in de borstkas bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of andere organen in de borstkas of bij inklemming van de vaatzenuwstreng tussen rib en sleutelbeen
029099033 Operatie in de borstkas tijdens een ziekenhuisopname bij goed- of kwaadaardig gezwel van ademhalingsstelsel of andere organen in de borstkas of bij inklemming vaatzenuwstreng tussen rib en sleutelbeen
029099034 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
029099035 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
029099036 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099037 Begeleiding tijdens een ziekenhuisopname van de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099038 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen met begeleiding bij radiotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099039 Begeleiden behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen met begeleiding radiotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas
029099040 Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099041 Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099042 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen met begeleiding bij radiotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099043 Verstrekking chemotherapie bij uitzaaiingen met begeleiding radiotherapie en rondom een operatie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingstelsel of organen in de borstkas
029099044 Diagnostische ingreep in de borstkas bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099045 Diagnostische ingreep in de borstkas tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099046 Kijkoperatie in de long(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas
029099047 Kijkoperatie in de long(en) en het plaatsen van een stent/buisje bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas
029099049 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
029099050 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
029099051 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij een niet uitgezaaide tumor bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099052 Begeleiden behandeling met chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099053 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie met begeleiding bij radiotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099054 Begeleiden behandeling met chemotherapie met begeleiding radiotherapie en rondom een operatie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas
029099055 Verstrekking van chemotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099056 Verstrekking van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099057 Toediening van chemotherapie met begeleiding bij radiotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099058 Verstrekking van chemotherapie met begeleiding radiotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas
029099059 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099060 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099061 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen/ min. 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand/min. 3 onderzoeken bij kanker van ademhalingsstelsel/andere organen in borstkas
029099062 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099063 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099065 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099067 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099068 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099073 Longteambespreking bij aandoening van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099074 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099075 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099076 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099077 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099078 Toediening chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken met begeleiding radiotherapie tijdens ziekenhuisopname bij kanker ademhalingsstelsel of organen in de borstkas
029099079 Begeleiding bij chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken met begeleiding bij radiotherapie tijdens ziekenhuisopname bij kanker ademhalingsstelsel of organen in de borstkas
029099080 Toediening chemotherapie bij uitzaaiingen met begeleiding bij radiotherapie tijdens ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of organen in de borstkas
029099081 Begeleiding bij chemotherapie bij uitzaaiingen met begeleiding bij radiotherapie tijdens ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099082 Toediening chemotherapie met begeleiding radiotherapie tijdens ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099084 Begeleiding bij radiotherapie bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029099085 Kijkoperatie in long(en)/ plaatsen van buisje/ dichtmaken bloedvat/ opheffen vernauwingen bloedvat/ verwijderen of wegbranden weefsel bij kanker van ademhalingsstelsel of andere organen in de borstkas
029099086 Kijkoperatie in long(en) en/of dichtmaken bloedvat en/of opheffen vernauwingen bloedvat en/of verwijderen/wegbranden weefsel bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas
029199003 Een combinatiebehandeling aan de dikke darm/endeldarm van chirurgie en chemotherapie bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199006 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199023 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199024 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199025 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199026 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199027 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199028 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199029 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199030 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199031 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199032 Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199033 Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199034 Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199035 Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199039 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199040 Operatie in de buikholte en/of lymfeklieren in de buikholte bij dikkedarm of endeldarmkanker