Dbc-zorgproducten

Op deze pagina treft u een lijst van alle dbc-zorgproducten die in dis voorkomen. Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteitenmet alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Meer informatie over dbc-zorgproducten kunt u vinden in deze publicatie.

Per dbc-zorgproduct vindt u informatie:

Met de zoekfunctie kunt u via een zorgproductcode of de omschrijving zoeken naar een specifiek zorgproduct.

Zorgproduct code Omschrijving
029199195 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij maagkanker
029199196 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij maagkanker
029199197 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker
029199200 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij maagkanker
029199201 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker
029199202 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij maagkanker
029199203 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker
029199204 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij maagkanker
029199205 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij maagkanker
029199206 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker
029199208 Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij kanker buikorganen
029199209 Operatie aan de bijnier(en) bij kanker buikorganen
029199210 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199211 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199212 Operatie, zeer zwaar, aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199213 Operatie, zeer zwaar, aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199214 Operatie aan de galblaas/alvleesklier/lever met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199215 Operatie aan de galblaas/alvleesklier/lever met maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199216 Operatie aan de slokdarm/maag met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199217 Operatie aan de slokdarm/maag met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199218 Operatie aan de slokdarm/maag met behulp van kijkbuis-apparatuur met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199219 Operatie aan de slokdarm/maag met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199220 Operatie aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199221 Operatie aan het maagdarmkanaal en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199222 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij kanker buikorganen
029199223 Operatie aan het maagdarmkanaal bij kanker buikorganen
029199224 Operatie in de buikholte bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199225 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199226 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199228 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199229 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker buikorganen
029199230 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199231 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker buikorganen
029199233 Toediening van medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199234 Toediening van medicijnen die de afweer versterken via een infuus of injectie bij kanker buikorganen
029199235 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199236 Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij kanker buikorganen
029199238 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen
029199239 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen
029199240 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199241 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen
029199243 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199244 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker buikorganen
029199245 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199246 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker buikorganen
029199248 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
029199249 Begeleiding bij hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
029199250 Begeleiding bij hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
029199251 Begeleiding bij hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
029199252 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199253 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199254 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij kanker buikorganen
029199255 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker buikorganen
029199256 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij kanker buikorganen
029199257 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker buikorganen
029199260 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199261 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199262 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199263 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199264 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199265 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199266 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen
029199269 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199270 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199271 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199272 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199273 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij slokdarm of maagmondkanker
029199274 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij slokdarm of maagmondkanker
029199275 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij slokdarm of maagmondkanker
029199276 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij slokdarm of maagmondkanker
029199277 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij maagkanker
029199278 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij maagkanker
029199279 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij maagkanker
029199280 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij maagkanker
029199281 Behandeling bij uitzaaiingen met hormonen, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker buikorganen
029199282 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij kanker buikorganen
029199283 Behandeling, tijdens een ziekenhuisopname met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker buikorganen
029199284 Behandeling met hormonen bij niet uitgezaaide tumoren bij kanker buikorganen
029199285 Operatie aan de maag en het maximaal wegnemen van tumorweefsel bij maagkanker
029199286 Operatie in buikholte en/of lymfeklieren in buikholte en/of rondpompen verwarmde chemotherapie in buikholte om achtergebleven uitzaaiingen aan te pakken (HIPEC) bij kanker van dikke darm of endeldarm
029199287 Een combinatiebehandeling van chirurgie met chemotherapie en/of spoelen van de lever bij kanker buikorganen
029299003 Behandeling bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299005 Uitgebreide operatie bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299006 Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299007 Uitgebreide operatie met hersteloperatie bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299008 Uitgebreide operatie met hersteloperatie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299009 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299010 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299012 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299013 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299014 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299015 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299016 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299017 Operatie bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299018 Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299019 Operatie met weefselherstel bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299020 Operatie met weefselherstel tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van lip of mond of keelholte of hals
029299021 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij kanker van lip of mond of keelholte of hals