Zorgactiviteit 190240

Zorgprofielklasse (type): OVERIGE THERAPEUTISCHE ACTIVITEITEN
Erfelijkheidsadvisering complex in klinisch genetische centra.

Geregistreerd bij de volgende zorgproducten

2012

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004009 - 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 972804009 - IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij verminderde vruchtbaarheid 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 972804034 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 979001112 - Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer - met verpleegligdag(en)) bij / via een hartoperatie of hart-/longtransplantatie 1 1
Medisch specialisten, cardiologie (0320) 979001042 - Follow-up na een harttransplantatie (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen - Eerste contact) bij / via een hartoperatie of hart-/longtransplantatie 1 1
Medisch specialisten, neurologie (0330) 990030026 - Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar 1 1
Medisch specialisten, klinische genetica (0390) 972800065 - Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 23.234 23.519

2013

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004040 - Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 1 1
Medisch specialisten, klinische genetica (0390) 972800065 - Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 23.246 23.589

2014

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, klinische genetica (0390) 972800065 - Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 24.582 24.935

2015

Specialisme Zorgproduct Aantal patiënten Aantal registraties ZA
Medisch specialisten, plastische chirurgie (0304) 990004039 - Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 1 1
Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (0307) 972804034 - 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 1 1
Medisch specialisten, klinische genetica (0390) 972800065 - Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies 20.858 21.114
Terug